Top menu

Guide til lærlinge og arbejdspladser - sådan bliver læretiden en succes.

Dato: 22/12-2021
2405

En ny rapport fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet har fokus på at gøre læretiden for elever på erhvervsskolerne til en succes. Det er blevet til en konkret tjekliste for både lærlinge og arbejdspladser.

Den nye rapport ”plads til at lære – på lærepladsen” er netop udkommet, og den belyser et område, der ikke tidligere har været så stor fokus på – hvorfor er der så mange elever fra erhvervsskolen, der falder fra, når de starter i lære? Problemet er desværre udbredt, og 5-20% af unge under erhvervsuddannelse falder fra inden for tre måneder af det første læreforløb på hovedforløbet, melder undervisningsministeriets statistik i 2020.

Lærlingeforløb er fyldt med udfordringer, og der kan opstå bump på vejen. Her er det naturligt at snakke om forventninger. Begge parter forventer et højt fagligt niveau før og under lærlingeforløbet, men lærlinge og virksomheder er ikke enige om, hvad der ligger i begrebet faglighed.

Virksomhederne forventer en høj faglig attitude. At de unge er klar, parat, lærevillige og har energi på opgaverne, fortæller Arnt Louw, der er lektor og en af forskerne bag rapporten. Ligeledes understreger Arnt Louw, at de unge forventer, at de skal lave spændende opgaver, få ansvar og lære tingene i virkeligheden.

Rapporten er blevet til to konkrete tjeklister, der kan være gode at have med både for lærlinge og arbejdspladser.

Tjekliste til lærling:

 • Forventninger – det er en god idé at tale med arbejdsgiveren om, hvilke forventninger de har til dig – og at du sætter ord på, hvilke forventninger du har af forløbet og indholdet.
 • Hav en plan – Spørg altid efter en plan for forløbet. Det kan give dig overblik og tryghed.
 • Der er mening med rutine – Du vil sikker skulle lave rutineopgaver også såsom f.eks. rengøring. Spørg arbejdsgiveren om rutinernes rolle, så det giver mening at udføre dem.
 • Spørg de andre unge – Spørg de lærlinge, der er længere i uddannelsen til det faglige og det personlige. Foreslå evt. din arbejdsgiver, at i unge bruger hinanden som sparringspartnere.
 • Sæt dig ind i virksomheden – Spørg ind til virksomhedens historie – hvad betyder deres arbejde for omverdenen? Det giver også dit arbejde mere mening.

 

Tjekliste til virksomheder:

 • Forventninger – Der kan være forskellige forventninger og opfattelser af forløbet og faglighed. Indled læringsforløbet med en samtale om forventningerne.
 • Læg en plan – En lan giver overblik både for virksomheden og lærlinge, men det giver også mening til det arbejde, som lærlingen udfører.
 • Udpeg kontaktpersoner – kommunikation, tillid og gode relationer er afgørende for at godt lærlingeforløb. Det er vigtigt, de unge har en kontaktperson til spørgsmål og tvivl – især i starten af forløbet.
 • Giv rutineopgaverne værdi – Fortæl de unge, hvorfor opgaverne er værdifulde for virksomheden og for de unge selv.
 • Ansvarsfordeling – Balancér mellem at give ansvar for egne opgaver, men tag også hensyn til at de unge er nye og i lære.
 • Lærlinge hjælper lærlinge – Nye og erfarne lærlinge kan styrke hinanden, hvis man lader lærlinge oplære og hjælpe hinanden.
 • Fortæl historien – Fortæl om virksomhedens historie både lokalt, nationalt og internationalt. Det giver et perspektiv og mening med arbejdet.
 • Tal om fremtiden – Tal om de unges drømme, mål, værdier og fremtid. Det skaber bevidsthed og stolthed hos den unge.