Top menu

2010

Arbejdsmijø skorstensfejere

De fleste ulykker i skorstensfejerbranchen sker ved fald eller ved stiger, der skrider. Fælles for langt de fleste ulykker i branchen er ligeledes, at ulykken sker i forbindelse med adgang til eller fra arbejdsstedet eksempelvis ved overgang fra stige til tag og omvendt.

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker i skorstensfejerfaget har Blik- og Rørarbejderforbundet i samarbejde med Skorstensfejerlauget og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser udarbejdet en branchevejledning.

Branchevejledning for skorstensfejerarbejde er også tænkt som et fundament, den enkelte skorstensfejermester, svend og den/de ansatte kan henholde sig til i forbindelse med vurdering af konkrete forhold ved udførelse af skorstensfejerarbejdet.

Læs branchevejledning for skorstensfejerarbejde her

Ventilationsrens bliver en større og større del af mange skorstensfejeres arbejdsområde. Derfor har vi i samarbejde med skorstensfejermestrene udarbejdet i alt 6 fakta-ark, der kan bruges i planlægningen, tilrettelæggelse gennemførelse af forskellige rense-opgaver:

  • Forberedelse og planlægning af renseopgaver
  • Tørrensning – bolig og komfortanlæg
  • Tørrensning – Industri
  • Vådrensning
  • Asbest i ventilationsanlæg
  • Kemisk risikovurdering for ventilationsrens

Download dem herunder: