Top menu

2884

Asbest-huset

Som håndværker støder man ofte på asbestholdigt materialet i forbindelse med nedrivning, reparation og vedligeholdelse af bygninger m.v.

Opgaver med asbestholdige materialer er særligt farligt arbejde, som kan medføre asbestose og kræft i lunger og lungehinder.

Asbest-huset.dk er et rigtig godt sted at starte, hvis man er i tvivl om, hvor man kan risikere at støde på asbest – og hvis man vil vide, hvordan man skal forholde sig til det. Under fanen ’Information om asbest’ på asbest-huset.dk er der samlet information og eksempler om fx forundersøgelser, oplæring og instruktion, værktøjer mv. På asbest-huset.dk får du svar på det meste om arbejdet med asbest.

Asbest brochure

OBS:

Der sker rigtig meget på asbestområdet den kommende tid – heldigvis. 

Den 1. juli 2023 træder en ny asbestbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen vil blive fulgt af en At-vejledning, men det er endnu ikke helt fastlagt, hvornår vejledningen offentliggøres. 

Der er også kommet en ny arbejdsmiljøaftale, hvor det bl.a. er slået fast, at der etableres en autorisationsordning, der føres øget tilsyn fra arbejdstilsynets side og at Arbejdstilsynet skal have adgang til at udstede administrative bøder for manglende anmeldelse af anmeldepligtigt asbestarbejde.

I Blik og Rør er vi involveret i arbejdet med at udarbejde asbestbekendtgørelsen og at få realiseret arbejdsmiljøaftalen i samarbejde med arbejdsgiverne og Arbejdstilsynet. Når de forskellige tiltag er klar, vil vi her på hjemmesiden, i fagbladet, nyhedsbreve mv. orientere om, hvilken betydning tiltagene konkret får for jeres arbejde og jeres arbejdsmiljøarbejdet.