Top menu

1910

Fejl i løn

Har du tjek på din lønseddel?

Tjek din lønseddel og gem den i fem år, før du smider den ud. Lønsedlen er den eneste dokumentation, du har, hvis der skulle opstå problemer med f.eks. at få udbetalt løn for overarbejde, feriepenge og pension. Husk også at gemme din lønseddel, hvis du modtager den elektronisk.

Du er selv ansvarlig for at holde øje med din egen lønseddel, men du kan altid få hjælp eller vejledning af din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret.

Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt din kreds. 

Manglende løn

Nogen oplever, at de ikke får deres løn, når den burde være gået ind på kontoen.

Hvis du ikke har fået din løn, så er det vigtigt først at undersøge, om der er sket en fejl. Kontakt din arbejdsgivers lønningsbogholderi og få en forklaring og tjek din bank, om der måske er problemer.

Hvis den manglende løn skyldes, at din arbejdsgiver ikke vil eller ikke kan betale din løn, er det vigtigt, at du kontakter dit lokale kredskontor, før du gør andet. Her kan kredsen hjælpe dig videre ved at rejse et krav og, hvis nødvendigt, køre en sag for dig.

Sig ikke ja til noget, før du har talt med din kreds.