Top menu

3056

Hvad kan du gøre?

Hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet – eller hvis du har en god ide til, hvordan sikkerhed, sundhed eller trivslen på din arbejdsplads kan forberedes - hvad kan du så gøre?

Gå til din arbejdsmiljørepræsentant!

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, kan du gå til vedkommende, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten har en særlig uddannelse og et samarbejde med arbejdsgiveren eller ledelsen om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af dét, der kaldes arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Arbejdsmiljørepræsentanten er din stemme i AMO, og kan bringe ideer og problemer på dagsordenen.

Hvis du ikke har en arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte ledelsen og/eller selv søge information om arbejdsmiljøet. Se evt. her

Som medlem af Blik og Rør kan du altid kontakte din kreds, hvis der er noget omkring arbejdsmiljø, du er i tvivl om.