Top menu

2011

Arbejdsmiljø VVS

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og& Anlæg (BARBFA-BA) kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer, udvikler gode metoder og uddannelsestilbud samt udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer.

BFA-BA er sammensat af 10 arbejdsgiverforeninger, 2 leder-organisationer og 8 fagforbund, der tilsammen omfatter ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

BAR-BA iværksætter også udviklings- og forsøgsprojekter, der kan støtte den forebyggende arbejdsmiljøindsats i både store og små bygge- og anlægsvirksomheder.

Nyttige links: