Top menu

500 besøg på ét år

Dato: 29/09-2022
Tags: VVS
2628

Organiseringssekretariatet kunne 1. september fejre et års jubilæum. Et år, hvor de er blevet mange besøg og erfaringer rigere.

Leder af organiseringssekretariatet, Henrik Roos

Organiseringssekretariatet startede op 1. september 2021. De har altså nu rundet det første år, et år, der har givet gode erfaringer og brugbar viden med idet fortsatte arbejde. Organiseringssekretariatet blev etableret med det formål at forsætte den medlemsfremgang, Blik- og Rørarbejderforbundet har oplevet igennem flere år. Både i form af organisering af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende. Og i det år organiseringssekretariatet har eksisteret, er Blik- og Rør da også gået frem med 140 flere medlemmer. Leder af organiseringssekretariatet er Henrik Roos. Det består derud over af de to faglige organisatorer, Bjarke Krebs Arnbo og Carsten Sejr, der kører rundt i landet hhv. øst og vest for Storebælt.

95 UD AF 100 ER GODE BESØG

På det første år har organiseringssekretariatet været ude på 500 besøg. Besøgene dækker over alt fra aftaler med tillidsrepræsentanter, besøgte byggepladser, grossister, til folk i branchen, de har mødt på gaden. Henrik Roos, leder af sekretariatet, fortæller, at de generelt bliver rigtigt godt modtaget. ”99 ud af 100 er gode besøg”, fortæller Henrik Roos, og korrigerer det lidt nedad til ”i hvert fald 95 ud af 100”. Det er selvom, at besøgene både har været i form af anmeldte og uanmeldte besøg.

- Der er stor forskel på, om vi er ude på et anmeldt eller uanmeldt besøg. På de anmeldte besøg bliver det tit til en snak om fagforeningens værdier. På de uanmeldte besøg er snakken ofte mere løs. Vi får flere informationer ud af det - så er der nogen, der siger: prøv lige at tjek dem derovre. Vi hører også mere om firmaerne, fortæller Henrik Roos.

Som en start besøgte organiserings-sekretariatet tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter rundt i landet. Men målet har hele tiden været, at komme ud til så mange som muligt – og det er de altså kommet rigtig godt i gang med det.

GIK FRA SKEPTISK TIL MEDLEM

Når man spørger til eksempler på gode historier fra deres arbejde, kommer Henrik Roos hurtigt medet par eksempler.

- Carsten kørte rundt i Jylland, hvor han kom til et nybyggerkvarter, hvor han snakkede med én, der fandeme ikke skulle have noget med fagforeninger at gøre. Carsten gav ham sit kort, så kunne han altid ringe, hvis det var. Så ringede han sgu to timer efter, og meldte sig ind, så havde han tænkt over det.

Henrik tilføjer:- Der var en mester, der kontaktede Bjarke, fordi han kunne se, Bjarke havde Blik-og Rørs logo på ryggen. Mesteren ville gerne ud på nogle skoler, så han kunne få nogle flere lærlinge i virksomheden. Det er en god historie, at folk kommer til os, fordi de gerne vil snakke.

UDEN DE FAGLIGT AKTIVE UDELOKALT, KAN MÅLENE IKKE NÅS

Det næste stykke tid kommer sekretariatet til at fokusere på ø’erne rundt om i landet, Henrik Roos nævner blandt andet Bornholm, Ærø og Samsø. De vil også besøge flere skorstensfejere.

- Vi har også været glade for at møde nogle skorstensfejere. Det er sværere at komme til at snakke med skorstensfejerne, fordi de arbejder mere alene. Så det skal være aftalt, vi kan ikke bare finde dem, fortæller Henrik Roos.

Han er utrolig klar i mælet om, at sekretariatet ikke kan løse opgaven alene, men at det handler om samarbejde.

- Vi kommer til at fortsætte med at fokusere på netværksmøderne og på at tillidsfolkene står stærkere ude lokalt. Samarbejde og kurser, det er de redskaber, vi kommer til at bruge. Uden folkene derude, kan vi ikke nå vores mål. Det er dem, der er vores styrke, lyder det fra Henrik Roos.

DE GØR ET VIGTIGTSTYKKE ARBEJDE

Niels Braaby, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet og politiskansvarlig for organiseringsindsatsen, er rigtig godt tilfreds med, hvordan det første år er gået.

- Jeg synes, de er kommet godt fra start. Det er et vigtigt arbejde, de laver. Selvfølgelig har de også lige skulle finde deres ben at stå på, og finde ud af, hvad der virker. Men de første erfaringer er gjort, og jeg tror, der er skabt grobunden for, at der i fremtiden kun vil være en endnu stærkere indsats i forhold til synlighed, hvervning og fastholdelse, lyder det fra Niels Braaby.

Det første år

  • Organiseringssekretariatet startede1. SEPTEMBER 2021 og har altså kunnet fejre ét års jubilæum
  • På det første år har de været ude på 500 BESØG
  • De har i forbindelse med arbejdet kørt 70.000 KM. Det er det samme antal kilometer, som der er vejanlæg i Danmark. Eller 1,5 GANG RUNDT OM JORDEN.