Top menu

Blik- og Rørarbejderforbundet ændrer i forbundslovene – og behandler og vedtager handlingsplaner

Dato: 22/11-2022
Tags: VVS
2666

På hver kongres er der mulighed for, at forbundslovene kan få en opdatering. Det kan bl.a. være nødvendigt med nogle af de fremtidige målsætninger. Det er også på kongressen, at Handlingsplanen for 2022-2026 bliver behandlet og vedtaget. Et fundament, der sætter retningen for de næste fire års arbejde i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Fotograf: Jonas Krøner

Det er en formel omgang, når det kommer til forbundslovene. Forbundets ledelse og hovedbestyrelsen frem­lægger de forslag, de har arbejdet på. Der kan også komme forslag fra andre delegerede eller kredse i salen. Til de ændringer, der foreslås, kan delege­rede og kredse få muligheden for at argumentere for eller imod – og der kan komme nye forslag til ændringer af ændringerne. Det kan være småting, såsom komma og punktum, eller at Blik og RørUngdom skifter navn til Blik og Rør Ungdom, der skal stemmes om. Men det kan også være større ting.

MANGE ÆNDRINGER GENNEMFØRT

Der blev denne gang gennemført 43 ændringer i lovene. Mange af dem var grammatiske rettelser eller nye formuleringer, hvor indholdet forbliver det samme. Men én af de større ting, som kongressen skulle tage stilling til, var, om den daglige ledelse skulle gå fra fem til fire. Her tog flere af de dele­gerede ordet for at kommentere på forslaget. Ingen havde dog kunnet pege på en femte kandidat og ville derfor stemme for – men understregede, at der sagtens kan åbnes for forhandling om antallet igen på næste kongres.

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal. Dermed består daglig ledelse nu af en forbundsformand, to næstfor­mænd og en forbundssekretær.

SAMME ANTAL DELEGEREDE VED NÆSTE KONGRES

En anden stor forslagsændring var den, der omhandler antallet af delegerede på Blik- og Rørarbejderforbundets kongres. § 6 sikrer, at der lige nu er 143 delegerede. Dog har flere kredse og af­delinger oplevet, at de ikke har nok, der opstiller som delegeret. Derfor lød æn­dringsforslaget, at man skulle gå ned til at være i alt 121 kongresdelegerede. På denne måde kunne demokratiet stadig være repræsentativt, og kredsene ville få nemmere ved at stille delegerede til rådighed. Dog var der ikke flertal for dette ændringsforslag. Derfor kommer der også på næste kongres til at være 143 delegerede.

Andre ændringer indebærer, at ”hand­lingsprogrammer” fremover kaldes ”handlingsplaner”, og at man i stedet for forkortelsen ”HB” skriver ”hoved­bestyrelse”. Desuden går forretnings­udvalget fra at skulle mødes mindst seks gange om året til at skulle mødes mindst fire gange om året.

Fotograf: Jonas Krøner

HANDLINGSPLANEN VEDTAGES

Handlingsplanen for næste kongresperiode er vedtaget. En handlingsplan, der indeholder syv indsatsområder og udgør omdrejningspunktet for Blik- og Rørarbejderforbundets aktiviteter i både afdelinger, kredse og forbund: Tilsammen skal de syv indsatsområder sikre, at Blik- og Rørarbejderforbundet fortsat er den absolut førende fagforening på VVS-, blikkenslager- og skorstensfejerområdet.

Det kræver både politiske, kommunikative og organisatoriske indsatser. Det skal sikre, at medlemmernes hverdag bliver sat på dagsordenen, og at flere kollegaer bliver – og forbliver – en del af det faglige fællesskab. De syv indsatsområder er helt afgørende for, at Blik- og Rørarbejderforbundet går ind i en fremtid, hvor vi er grønnere, flere, sammen. Det var netop de tre ord, som prydede bannerne på Blik- og Rørarbejderforbundets 40. ordinære kongres i Vejle.

AMBITIONER TIL FREMTIDEN

Den ene af de to genvalgte næstformænd, Niels Braaby, har stået i spidsen for arbejdet med handlingsplanerne. Nu ser han frem til – sammen med kollegaer og tillidsvalgte i organisationen – at føre handlingsplanen ud i livet.

– Når vi vedtager en handlingsplan, skal den ikke bare havne på en støvet hylde. Vi sætter nogle klare mål, og så fører vi dem rent faktisk ud i virkeligheden. I Blik- og Rørarbejderforbundet siger vi ikke bare, hvad vi gør. Vi gør også, hvad vi siger. Det er den måde, vi har arbejdet på i den forgangne kongresperiode, og sådan kommer det også til at være fremover, siger Niels Braaby.

Han glæder sig desuden over kongressens opbakning til det store fokus på den grønne omstilling:

– I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi ikke bange for fremtiden. Vi står klar til at gribe de muligheder og jobs, som den grønne omstilling fører med sig. Det kræver, at vores organisation, vores uddannelser og vores medlemmers kompetencer følger med tiden. Vi ER den grønne omstilling.