Top menu

4

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at dine medarbejdere og virksomhed trives

Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde.

Du skal ikke komme til skade eller blive slidt ned af at gå på arbejde. Derfor skal dit arbejdsmiljø være i orden.Et godt arbejdsmiljø er også en forudsætning for at din virksomhed kan trives. Der er simpelthen både sund fornuft og god økonomi i ordentlige forhold.

Er der alligevel problemer, så tag en snak med  din arbejdsmiljørepræsentant eller din arbejdsgiver.
Er problemerne svære, eller har du brug for et godt råd, så kontakt dit lokale kredskontor.

Du kan få hjælp, når skaden er sket, men også - og helst - inden da.

Arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at du kan trives både på arbejdspladsen, og når du holder fri. Derfor er arbejdsmiljøarbejdet er et højt prioriteret arbejdsområde i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det fysiske arbejdsmiljø skal sikre, at arbejdet ikke er skyld i smerter, der påvirker dit liv både på og uden for arbejdspladsen. Nedslidning er desværre et stort problem for mange VVS'ere og skorstensfejere, og det er vigtigt, at alle arbejder for at sikre et arbejdsmiljø, hvor ingen bliver slidt ned af at gå på arbejde.

Få gode og tips til, hvor du kan finde inspiration til et bedre arbejdsmiljø i din branche. 

 

Arbejdsmiljø for VVS'ere 

Arbejdsmiljø VVS'ere

Arbejdsmiljø for skorstensfejere

Arbejdsmiljø for skorstensfejere

Asbest

Asbest

Det er forbudt at bruge asbest, men som håndværker støder man ofte på materialet i forbindelse med nedrivning, reparation og vedligeholdelse af bygninger m.v.

Opgaver med asbestholdige materialer er særligt farligt arbejde, som kan medføre asbestose og kræft i lunger og lungehinder. 

Besøg asbest-huset.dk og få mere viden om asbest i forbindelse med dit arbejde. 

 

Sygdom og skader

Sygdom

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver syg, har du en række rettigheder og pligter, der afhænger af om du er i arbejde, er ledig eller har orlov. Sygdom skal anmeldes de rigtige steder inden for de gældende tidsfrister, ellers risikerer du at miste retten til f.eks løn og sygedagpenge.

Er du sygemeldt pga. af en ulykke eller nedslidning, som skyldes arbejdsforhold, er det ofte nødvendigt, at flere aktører end kommunen inddrages for at hjælpe dig bedst tilbage i arbejde.

Læs også pjecen Sygemeldt - fasthold dit job, hvor du får et overblik over dine muligheder undersygdom. Download pjecen her

Nyttige links ved sygdom: sygeguide.dk

Ved længere sygdom bør du altid få din kreds til at hjælpe dig. 

Når skaden er sket

Har du været udsat for en ulykke på din arbejdsplads? Eller har din læge eller tandlæge mistanke om, at du er blevet syg af dit arbejde?

Dit lokale kredskontor er her for at hjælpe dig.

Du kan læse mere om hvordan du hurtigst muligt anmelder skaden her