Top menu

4

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om arbejdet, og mest af alt dét, der bliver gjort og ikke gjort på arbejdspladsen.

 

 • Arbejdsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlægger og udfører arbejdet. Der er mange aktører, som har et ansvar for et godt arbejdsmiljø – det er ikke kun dig, der udfører arbejdet. Der er rigtig meget, som kan forebygges, hvis arbejdsmiljø bliver tænkt ind tidligt i fx en byggeprocessen. 
 • Arbejdsmiljø varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads og kræver forskellige tilgange. Der findes ikke en one-size-fits-all løsning. Der skal findes løsninger, som passer til netop din arbejdsplads, dig og dine kollegaer.
 • Arbejdsmiljø påvirker arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, hvordan man trives på arbejdspladsen og virksomhedernes resultater og produktivitet. Både du, dine kollegaer og din arbejdsgiver har en interesse i et godt arbejdsmiljø!
   

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden. Men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet.

Hvor skal man være særlig opmærksom i VVS-branchen?

Arbejdsmiljø er mange ting. Men inden for VVS-branchen står vi over for nogle udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed. De mest udbredte problemstillinger er:

Dårlige arbejdsstillinger og tunge løft - VVS-arbejdet kræver ofte gentagne tunge løft og akavede arbejdsstillinger, hvilket kan medføre problemer med fysikken for dig som medarbejder.

Støv og kemiske stoffer - Arbejdet og de steder hvor arbejdet udføres kan producere støv og udsætte arbejderne for kemiske stoffer, som kan være skadelige for åndedrætssystemet og huden.

Støj og vibrationer - Brugen af kraftfulde værktøjer og maskiner kan give høje lydniveauer og vibrationer, hvilket kan føre til høreskader og belastningsskader.

Arbejdsulykker - En pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Det kan fx være fald fra stilladser og stiger, ulykker med maskiner og i forbindelse med brug af elektrisk værktøj.  Det kan også være snuble- og faldeulykker, som skyldes, at der ikke er ryddet ordentligt op på arbejdspladsen.

Vi har gode regler – lær dine rettigheder at kende

I Danmark har vi en fornuftig arbejdsmiljølov. Reglerne giver en høj grad af beskyttelse – fx i forhold til udsættelse for støv på byggepladsen. Men reglerne fortæller også noget om, hvordan man skal samarbejde.  Samarbejdet kan fx være mellem arbejdsgiver og medarbejdere, der gennemfører kortlægninger, dokumentation mv. For eksempel er Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), arbejdspladsvurderinger (APV) og kemisk risikovurderinger en del af dette systematiske og forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Det er vigtigt, at du som medarbejder har kendskab til og bruger den information, der ligger i det systematiske arbejdsmiljøarbejde. Det kan fx være information i PSS om særligt farligt arbejde eller i APV om de forebyggelsestiltag, som skal tages.

Arbejd forebyggende med arbejdsmiljø – og ikke kun når skaden er sket

For at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø er det afgørende, at både arbejdsgivere og arbejdstagere tager arbejdsmiljø alvorligt og deltager aktivt til de forebyggende foranstaltninger. Nogle af de vigtigste tiltag inkluderer:

 • Accept fra arbejdsgiver og kollegaer om, at arbejdsmiljø er en investering, der betaler sig. Fx at tid til planlægning eller overvejelser ift. nye tekniske løsninger er godt givet ud. 
 • At det systematiske arbejdsmiljøarbejde bliver gennemført, at alle bliver inddraget og ikke mindst at fx PSS og APV bliver bragt i anvendelse. 
 • Rigtig uddannelse, oplæring og instruktion i sikkerhedsprocedurer og korrekt brug af værktøj og udstyr.
 • At ergonomiske løsninger, for at reducere belastningen på kroppen under tunge løft og gentagne bevægelser, er stillet rådighed af arbejdsgiveren og anvendes af medarbejderne. 
 • Regelmæssig vedligeholdelse af udstyr og maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt og sikkert.
 • Kontinuerlig overvågning og evaluering af arbejdsmiljøet for at identificere og løse potentielle risici.
 • Brug af personlige værnemidler som sikkerhedssko, høreværn, støvmasker, sikkerhedsbriller og handsker.

Ved at tage disse problemstillinger alvorligt og arbejde forebyggende - frem for at reagere efter at skaden er sket - kan der skabes sikkert og sundt arbejdsmiljø for dig og dine kollegaer. 
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet.