Top menu

Ny aftale vækker begejstring: ”Det er et kæmpe gennembrud for den grønne omstilling”

Dato: 25/06-2024
3358

En CO2-afgift på udledning fra husdyr, udtagning af landbrugsjord og mere skov, det er bare nogle af initiativerne i en ny aftale, Regeringen og parterne i en Grøn trepart har indgået.

I går aftes landede regeringen ’Aftale om et grønt Danmark’ med parterne i det, der hedder Grøn trepart.

I aftalen er de blevet enige om grundlaget for, hvordan fødevare- og landbrugsproduktionen fremadrettet gennemgår en grøn omstilling, og derved bidrager til at Danmark når målene for CO2-reduktion i 2030.  I Grøn trepart indgår foruden regeringen; Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og KL.

Tonerne i den nye aftale vækker stor begejstring ved forbundsformand, Henrik W. Petersen

- Det er et kæmpe gennembrud for den grønne omstilling, og viser, at vi i Danmark tør gå i front, når det kommer til at tage klimaproblemerne alvorligt. Nu er det de andre landes tur til at vise, at de også er villige til at tage de initiativer, der skal til, lyder det fra ham.

Aftalen, der får så stor opbakning fra Henrik W. Petersen, indeholder initiativer, der skal reducere drivhusgasudledningen med 1,8 mio. tons CO2 i 2030. Det er initiativer som en CO2-afgift på udledningen fra husdyr, rejsning af 250.000 hektar skov og udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde, der ikke længere skal benyttes til landbrug, der alle skal være med til at sikre en sådan reduktion.

- Vi når ikke klimamålene for 2030, hvis ikke alle erhverv bidrager til det. Derfor er det så vigtig en aftale, for vi når kun i mål, hvis vi løfter i flok, tilføjer Henrik W. Petersen.

Det næste skridt er, at regeringen indkalder Folketingets partier til drøftelser om aftalen.