Top menu

"Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt kunstig intelligens bliver en del af hverdagen for VVS'ere. Men om hvornår"

Dato: 03/07-2024
3368

Jochen Teizer, professor på Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), er slet ikke i tvivl om sit svar, når han bliver spurgt til, om kunstig intelligens i fremtiden bliver en del af VVS’eres hverdag. For det vil det, hvis ikke det allerede er det.

Billedet er skabt med www.deepai.org, der skaber billeder ved hjælp af kunstig intelligens. Programmet fik en instruks om at lave et billede af en byggeplads.

Sikkerhed på byggepladsen, bedre planlægning af arbejdet og automatisk fakturering ved brug af stemme-til-tekst teknologier, når du kører service. Det er bare nogle af eksemplerne på, hvordan kunstig intelligens kan komme til at få betydning for din arbejdsdag.

Jochen Teizer, der er professor på Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), fortæller, at fordelen ved at bruge ny teknologi er, at det netop kan indsamle rigtig meget data, hurtigt analysere det og komme med forslag ud fra det, der forbedrer hverdagen for VVS’ere.

- En stor del af planlægningen i dag foregår manuelt. Vi er som mennesker dygtige, og vi har en masse viden, fordi
vores hjerner konstant trænes. Men det kan være svært at skrive den viden ned på papir eller ind i digitale dokumenter – og endnu mere udfordrende at lave det om til komplekse digitale planer.

Med kunstig intelligens kan vi faktisk arkivere viden fra erfarne mennesker og bede softwaren fortælle os, hvis ikke hvad vi skal gøre, så i hvert fald tjekke, at vi ikke misser vigtige ting, som arbejdsopgaven kræver, lyder det fra Jochen Teizer.


Han kommer med et eksempel, hvor man får en arbejdsopgave, man skal køre ud til. Det kunne være som servicesvend. Der kan man bruge kunstig intelligens til at sikre sig, at man har alt det værktøj og materialer med, der skal bruges til opgaven. Så man ikke er nødt til at køre tilbage til virksomheden efter det. Kunstig intelligens kombineret med scannings-teknologier kan endda afgøre de rigtige dimensioner og længder af rør. Det kan både være tidsbesparende og betyde, at der undgås fejl.


- Ofte ved vi ikke, hvordan en arbejdsopgave skal løses på forhånd. Du skal for eksempel svejse et rør i Børsen, men der er ikke nogen vejledning tilgængelig, der fortæller os, hvordan vi skal gøre det i en historisk bygning. Det kan man så spørge kunstig intelligens om, som kombinerer de forskellige informationer for os, forklarer Jochen Teizer.


Og når opgaven er færdiggjort, kan man ved hjælp af stemme-til-tekstoversættelsesteknologi registrere de timer, man har brugt på opgaven. Og så bliver kunden automatisk faktureret. Derfor er han heller ikke i tvivl om sit svar, når han bliver spurgt til, om kunstig
intelligens i fremtiden bliver en del af VVS’eres hverdag.


- Det er ikke spørgsmål om, hvorvidt kunstig intelligens bliver en del af hverdagen for VVS’ere. Men om hvornår, siger Jochen Teizer og fortæller også, at der allerede er lande, hvor de bruger det.

Han understreger dog, at det er afgørende, at man selv har ejerskab over det – og selv er med til at komme med input til brugergrænsefladen. Så det bliver praktisk og nemt at bruge og tjener et meningsfuldt formål.

KAN ØGE SIKKERHEDEN
Ét af de punkter, Jochen Teizer peger på, hvor brugen af kunstig intelligens kan blive en gevinst, er i forhold til sikkerheden på byggepladser.

- Der er nogle risici forbundet med hver arbejdsopgave. Det kan for eksempel være i forbindelse med en ældre bygning, hvor vi ikke ved, om der er asbest. Eller det kan være i forbindelse med opsætning af faldsikringsværk og sikkerhedsnet, hvor der er nogle regler, der skal følges. Der kan vi bruge kunstig intelligens til at tjekke op på reglerne og lave en sundheds- og sikkerhedsplan,
man følger på byggepladsen, lyder det fra Jochen Teizer.


Teizer nævner også som eksempel, at man inden, man begynder at arbejde på en bestemt lokation, simpelthen filmer rummet med kameraet på sin smartphone – og derefter med hjælp af kunstig intelligens bliver gjort opmærksom på, hvilke risici man skal
tage højde for.

EN VEN, NÅR TIDSPLANERNE SKRIDER
Software baseret på kunstig intelligens kan også vise sig særligt nyttigt, når man på byggepladser løber ind i uforudsete problemer, som det er set på flere af de byggerier af supersygehuse, der er i gang rundt omkring i Danmark.

- Så skal man have lavet en alternativ byggeplan. Der kan kunstig intelligens hjælpe os med at simulere forskellige scenarier og vælge den bedste, som projektet skrider frem. Det kan hjælpe os med at regne ud, ”okay, der er dukket det her problem op, hvad er den bedste vej videre nu?”, forklarer Jochen Teizer. Men en ting er afgørende for, at teknologierne bliver udbredt. Det er, at de
bliver udviklet med fokus på dem, der rent faktisk skal bruge det.

- Jeg tror, at det at tale med slutbrugerne, om det er arbejdere, tilsynsførende eller ingeniører og spørge dem om, hvad de har brug for, er et meget kritisk punkt. Studier af brugeradfærd og feedback på, hvordan teknologien rent faktisk bruges, er meget vigtige. Når
vi arbejder med kunstig intelligens på DTU, er det også det, vi bruger på mit byggeinformations-teknologiske laboratorie, lyder det fra Jochen Teizer.