Top menu

1950

En OK overenskomst sikrer dig gode muligheder for uddannelse, så du hele tiden kan blive bedre til dit job. Det er den bedste vej til en bedre løn og større glæde ved jobbet. 

Uddannelse kan også hjælpe dig videre, hvis du mister dit job eller vil skifte spor. 

Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse.  Hvis du overvejer at efteruddanne dig, er det derfor en god ide at kontakte din lokale kreds.

Her kan du få information om de efteruddannelsesmuligheder, som du har gennem din overenskomst. Og er du ledig, kan kredsen også hjælpe dig med at få et overblik over dine muligheder.

Eferuddannelse

VVS-overenskomsten

I VVS-overenskomsten er du sikret ret til to ugers efteruddannelse pr. kalenderår via VVS-branchens kompetenceudviklingsfond.

Du kan se alle mulighederne for efter- og videreuddannelse i kursuskataloget, som du finder 

Du har mulighed for at få dækket 85% af din løn til selvvalgte kurser og 100% til virksomhedsplanlagte gennem kompetenceudviklingsfonden. Læs mere her.

For at søge kurserne, skal du følge dette link: amukurs.dk

 

Industri- & VVS-overenskomsten

Her er dine muligheder for efteruddannelse, hvis du er dækket af Industri- og VVS-overenskomsten.

Hvis du er dækket af Industri- og VVS-overenskomsten, så har du ret til to ugers efteruddannelse om året.

- Du kan se alle kurserne, du har mulighed for at tage her.

- Du tilmelder dig ved at dit lokale VUC. Du kan finde kontaktoplysningerne på vuc.dk