Top menu

1899

Her kan du sammenligne din løn med medlemmer, der ligner dig.

Den gennemsnitlige timeløn for VVS’ere i hele landet lå i 2023 på 231,67 kroner i timen. Tjek din løn og se om den matcher lønudviklingen i dit område.

Ofte er forskellen på lønnen ikke kun bestemt af geografi. Typer af opgaver betyder også noget, og derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet udviklet et online-værktøj på forbundets hjemmeside.

I nedenstående er det muligt at gå endnu mere i dybden med tallene fra Blik- og Rørarbejderforbundets årlige lønstatistik.

Desuden er det også muligt at se, hvad medlemmerne har af ekstra goder udover lønnen. Online-værktøjet kan bruges af både VVS’ere og skorstensfejere.