Top menu

13

Udlandet

Lærlinge har mulighed for praktik i udlandet

Som ung og under uddannelse har du flere muligheder for at få støtte til ophold i udlandet.

Praktik i udlandet (PIU)
Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse, kan du få støtte til praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen. Du kan merit-overføre praktikken i udlandet, sådan at opholdet bliver godkendt som en del af din uddannelse. Gennem PIU kan du komme i praktik i alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

LEONARDO-programmet
Støtter ophold i udlandet, hvis du er elev på en erhvervsuddannelse eller hvis du er færdig med din erhvervsuddannelse. Pengene skal bruges til at dække rejse- og opholdsudgifter, og du kan ikke søge som privatperson. Det er din uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver, der skal søge. Tredive europæiske lande er med i programmet.

DK-USA-programmet 
Giver dig mulighed for at tage en del af din praktik eller uddannelse i USA. De danske erhvervsskoler udveksler elever med de amerikanske Community Colleges. For at få tilskud skal dit ophold være en del af din uddannelse og vare mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så tal med den internationale koordinator.

Du kan læse mere om dine mulighederne for praktik i udlandet her...