Top menu

3058

Arbejdsmiljørepræsentant i Blik og Rør

Som arbejdsmiljørepræsentant i Blik og Rør er du kollegaernes talerør på arbejdsmiljøområdet. Det er dig, der skal være på vagt og værne om sikkerhed og sundhed. Det kan man gøre på mange forskellige måder – ofte vil det være en kombination af at:

 • Deltage i samarbejdet om arbejdsmiljø – fx på sikkerhedsmøder, ved udarbejdelse og opdatering af arbejdspladsvurdering mv.
 • Finde fejl og mangler. Og lytte til kollegaerne, når de har fundet fejl og mangler.
 • Komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøer. Og lytte til kollegaerne, når de har forbedringer til arbejdsmiljøet.
 • Sikre din og dine kollegaers indflydelse på arbejdsmiljøet.
 • Sørge for, at arbejdsmiljø ikke bliver betragtet som et individuelt problem – men derimod som arbejdspladsens problem, hvor der skal findes fælles løsninger.  

Arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant er altså et spørgsmål om at sikre rettigheder og indflydelse – herunder at være den person, der kan bringe kollegaernes ønsker videre og få dem realiseret.

Du skal ikke vide alt!

Arbejdsmiljøområdet er præget af en stor kompleksitet.

Der er både de overordnede regler. For eksempel regler om udarbejdelse af arbejdspladsvurdering eller organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Herudover så er der meget specifikke regler om skurvognsforhold, grænseværdier for fx diselpartikler, samt regler om hvornår man skal anvende åndedrætsværn – og hvor lang tid man må arbejde med det osv.

Ud over at Arbejdsmiljøområdet er komplekst, så ændres reglerne og den tilladte praksis sig hele tiden.

Derfor kan det ikke forventes, at du ved det hele – altid.

Blik og Rør er klar til at hjælpe

Hvis du har spørgsmål til uddannelse, regler eller andet vedrørende arbejdsmiljø, så er der hjælp at hente i Blik og Rør. Tag fat i din kreds, som vil kunne hjælpe dig videre.

Her kan du selv søge viden

På arbejdsmiljøuddannelsen får du det første kendskab til din rolle som arbejdsmiljørepræsentant. På den efterfølgende supplerende uddannelse kan du gøre din viden mere specifik.

I Håndbogen fra BFA Bygge og Anlæg er praktisk talt alt du skal viden om arbejdsmiljø inden for byggeriet.

Håndbogen fås som en almindelig trykt version – men kan også tilgås online.

www.bfa-ba.dk er Branchefællesskabet for arbejdsmiljøs hjemmeside, hvor der er udarbejdet vejledningsmaterialer til brug i byggebranchen.

www.at.dk er Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor der ligeledes er rigtig meget god information og vejledning.

Både håndbogen og hjemmesider kan give dig den specifikke information og vejledning, som du har behov for.

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve fra både BFA-BA og fra Arbejdstilsynet – de er gode til at sende besked ud, hvis der er regler eller andet, som er blevet opdateret.

Håndbog arbejdsmiljø repræsentanten

 

ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du have en arbejdsmiljøuddannelse på tre dage inden tre måneder efter du er blevet valgt.

Du kan lære de grundlæggende ting om hvervet, om gruppen og om udvalget. Om ansvar og pligter. Om arbejdspladsvurderingen, den årlige drøftelse og forebyggelsen af arbejdsulykker. Om fysiske belastninger såsom arbejdsstillinger, røg, støj og møg. Såvel som psykiske belastninger, der kan true en god trivsel. 

SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Indenfor det første år skal din arbejdsgiver tilbyde dig supplerende arbejdsmiljøuddannelse på mindst to dage og derefter halvanden dag om året. Det skal helst være noget der er behov for.

Det kan være du har brug for at vide mere om kemiske stoffer eller forebyggelse af fysisk nedslidning.
Behovet er noget som du skal tale om i din gruppe eller udvalg. Din arbejdsgiver skal hvert år lave en plan for udvikling af kompetence.

NY ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Virksomhederne kan vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet og indrette arbejdsmiljøorganisationen på mange forskellige måder. Det er derfor en god ide at starte med at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud på din arbejdsplads eller på den byggeplads, hvor du er valgt.

 • Hvem sidder i arbejdsmiljøorganisationen?
 • Er der flere end en arbejdsmiljøgruppe, og hvilke områder dækker de?
 • Hvem deltager på sikkerhedsmøder, og hvor ofte skal du deltage?
 • Hvordan fungerer samarbejdet?
 • Få klarlagt hvem dine vigtigste samarbejds- og alliancepartnere er både eksternt og internt.

Herudover vil det være en god ide at:

 • Tale med din forgænger
 • Find ud af om der er aktuelle sager, der skal følges op på
 • Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen
 • Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS OPGAVER

Som arbejdsmiljørepræsentant indgår du som en del af arbejdsmiljøorganisationen. Hvordan organisationen er sammensat, afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og de aftaler, der er indgået på området. Som en del af arbejdsmiljøarbejdet kan du:

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
 • Deltage på sikkerhedsmøder – fx ugentligt
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol.
 • Registrere nærved-ulykker.
 • Komme med forslag til nye initiativer.
 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse