Søgefelt

Fredag 13/12 2013

Bliv klogere på vinterforanstaltninger

En ny udgave af vejledningen om vinterforanstaltninger er udkommet.

I den nye vejledning er der nu indføjet et specielt afsnit om inddækning af arbejdsplatforme mm.

Det betyder, at arbejde fra lift, arbejdsplatform, saxlift mm. skal inddækkes på lige fod med stilladser, i det omfang det kan lade sig gøre. Der skal derfor tages stilling til, hvordan medarbejderne sikres mod kuldepåvirkning.

Branchevejledning for vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Vejledningen er en samskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.

Den nye vejledning kan frit downloades på www.bar-ba.dk

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt