Top menu

Samlet front mod lovbestemt mindsteløn

Dato: 04/06-2020
1705

EU skal ikke blande sig i vores løndannelse. Sådan lyder budskabet fra FH og DA, som arbejder for at EUs udspil om en europæisk mindsteløn ikke skal ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel.

Den 4. juni fremlagde kommissionen andet høringsdokument i udspillet om en mindsteløn for europæiske lønmodtagere. Udspillet blev lanceret med første høringsdokument i januar, og skaber stor bekymring hos arbejdsmarkedets parter.

I forbindelse med udspillet har den danske fagbevægelse, arbejdsgiverforening og regeringen derfor afholdt flere møder med EUs kommisær for beskæftigelse, Nicolas Schmit, for at overbevise kommissionen om, at Danmark ikke vil have en mindsteløn, som er fastsat af EU. Selvom udspillet endnu ikke indeholder nogle konkrete instrumenter, så er Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening klar til at forsvare den danske model med næb og klør.

- Vi er hunderæd for, at det ender med et direktiv om mindsteløn. Med et direktiv bliver det op til EU-domstolen at tolke, og så ved man ikke, hvor det ender, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, til eufagligt.dk.

– Til nogle siger den nye beskæftigelseskommissær, at det bliver som et direktiv, til andre, at der bliver tale om en "rekommandation", forklarer hun.

Forskellen er ikke ligegyldig. For mens et direktiv skal gennemføres i alle medlemslande, og hvor EU-domstolen i sidste ende tolker, om det sker korrekt, så betyder en rekommandation, at Kommission og Ministerråd kan anbefale og henstille til medlemslandene om at gøre dette eller hint, men det har ingen retslig virkning.

Blik og Rør støtter kampen

For Blik- og Rørarbejderforbundet er det her en kamp, der følges meget tæt.

- En lovbestemt mindsteløn vil undergrave den danske model fuldstændig. Vi har skabt et unikt arbejdsmarked i Danmark, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne har et stærkt samarbejde og tradition for at forhandle os frem til løn og arbejdsvilkår. En EU-lov på det her område vil få vidtrækkende konsekvenser, som jeg slet ikke tør spå om, siger forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen.

Det er EU-kommissionens nye formand, Ursula von der Leyen, som ved sin tiltrædelse har bebudet, at hun inden for de første 100 dage vil indføre en EU-mindsteløn. 22 af EU's nuværende 28 medlemslande har i dag en lovbestemt mindsteløn, mens Danmark, Sverige, Finland, Østrig, Italien og Cypern ikke har.

12 ugers høringsperiode

Forude ligger nu en 12 ugers høringsperiode, hvor arbejdsmarkedets parter på europæisk plan har mulighed for at afgive høringssvar. På den baggrund vil EU-Kommissionen inden udgangen af 2020 offentliggøre et endeligt forslag til initiativ.

Såvel FH som DA vil bruge den kommende tid til at dykke ned i høringsdokumentet og foretage en grundig vurdering af detaljerne i udspillet.