Top menu

Klimakonference: Tekniske løsninger kan fordrive CO2

Dato: 04/12-2019
1580

Hvis vi skal nå at reducere CO2-udslippet med 70 procent, som Regeringen har sat som mål, så kræver det vilje til at investere. Sådan lyder budskabet fra eksperter.

I fællesskab holdte Dansk El-forbund, Tekniq Arbejdsgiverne og Blik- og Rørarbejderforbundet den 4. december en konference, for at kick-starte en fælles diskussion om, hvordan vi i branchen kan bidrage til at løse udfordringerne med den grønne omstilling.

På tværs af alle interesser er der bred enighed om, at der skal gøres noget. Men hvad?

I Finansloven har Regeringen og dens støttepartier afsat 25 milliarder kroner til en ny fond - ‘Danmarks Grønnne Fremtidsfond’, som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Det mener Blik og Rørs formand Henrik W. Petersen er en god start.

- Tankerne med fonden matcher rigtig godt de løsninger vi tror på i installationsbranchen, nemlig at vi skal bidrag til den nationale og globale grønne omstilling med fokus på udvikling og udbredelse af nye teknologier. Med andre ord skal teknikken være drivkraften på vejen mod CO2-reduktion, siger han.

Henrik W. Petersen bakkes op af blandt andre Dansk El-forbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen, som mener, at det handler om vilje, når det kommer drejer sig om at investere i nye løsninger.

- Den grønneste energi, man overhovedet kan finde, er den energi, man ikke bruger. Derfor er der rigtig gode argumenter for at vi nedsætter forbruget. Derfor skal vi have effektiviseret Danmark. I vores branche ved vi, hvordan vi kan finde den tekniske løsning til det, hvis vi ellers får lov til at blive sat i spil, lyder det Jørgen Juul Rasmussen.

Nye løsninger er vejen frem

Budskabet fra branchen var derfor tydeligt et ønske om, at blive inddraget i løsninger og få lov til at bidrage med branchens ekspertise. I en paneldebat med Henrik W. Petersen, Jørgen Juul Rasmussen, Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten og Kristian Jensen fra Venstre, bakker Kristian Jensen (V) op om et øget fokus på at se efter ny teknologi og ny viden.

Hvis vi tænker os godt om, så når vi 70 procent. Men det er et moon-shot. Vi ved ikke, hvordan vi kommer derhen. Vi skal ud og finde ny viden, ny teknologi og nye produkter - vi kan ikke tegne vejen op endnu, for vi kender den ikke, sagde han.

Og det var en retning Henrik W. Petersen bakkede fuldt ud op om, men understregede samtidig, at det er vigtigt, at vi formår at få danskerne med - det skal altså ikke bare være et politisk mål, men et mål vi står sammen om.

Vi er nødt til at arbejde på incitamenterne. Hvis vi skal have befolkningen og branchen til at bidrage med mere, så er vi nødt til at finde nogle incitamenter, der kan få dem ud på markedet. Og det skal de jo, lyder det fra formanden.

/hss