Top menu

Akkordsvende falder i realløn

Dato: 10/02-2015
757

De manglende reguleringer af prislister har betydet et fald i reallønnen for svendene på akkord. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets opgørelse over opmålinger i 2014.

Flere og flere VVS-svende har over de senere år fået appetit på at udføre deres arbejde på akkord. Siden 2010 er antallet af opmålte timer steget med 37,5 procent, og alene det seneste år er der sket fremgang på hele 18.000 timer. Det viser den seneste opgørelse over akkordarbejde fra Fællessekretariatet for Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal.
 
Men trods den øgede brug af prislisten står akkordsvendes løn i stampe. De manglende reguleringer af prislisten, som skyldes arbejdsgiverne i Tekniqs manglende forhandlingsvilje ved overenskomstforhandlinger, er årsagen til den manglende lønudvikling for det opmålte arbejde. 
 
Således er den gennemsnitlige timefortjeneste fra 2013 til 2014 steget fra 288,51 kroner til 289,33 kroner. Det svarer til en beskeden fremgang på blot 0,23 procent. Da det gennemsnitlige forbrugerindekset er steget med 0,6 procent i perioden, er akkordsvendes realløn dermed faldet med 0,37 procent. Det står i skarp modsætning til de timelønnede svende, som i samme periode har oplevet en fremgang i reallønnen på 0,7 procent. Fra 2013 til 2014 steg den gennemsnitlige timeløn på landsplan således fra 182,37 kroner til 184,77 kroner.
 
Fremgang i offentlige investeringer
Når antallet af akkordtimer er steget med omkring 18.000 timer sidste år, skyldes det hovedsagelig en stigning i offentlige anlægsinvesteringer. Særligt udbredelsen af fjernvarmen samt opførelse af hospitaler og uddannelsesinstitutioner fylder godt i opgørelsen, i det de tilsammen har oplevet en fremgang på hele 18 procent i forhold til året før. 
 
Omvendt er det gået tilsvarende tilbage for etagebyggeri og renovering af gamle boliger, som oftest er opført af private bygherrer. 
 
VVS-svende på akkordarbejde i gamle boliger ligger højst med en gennemsnitlig indtjening på 342 kroner i timen. Fjernvarmearbejdet blev i snit målt op til 328 kroner i timen, mens arbejdet med nyt socialt og uddannelsesbyggeri, som stod for den største del af arbejdet på akkord, gav en indtjening i snit på godt 248 kroner i timen.