Top menu

1. marts reguleres prislisterne med 1,8 procent

Dato: 01/03-2020
1621

Prislisterne reguleres med 1,8 procent fra den 1. marts 2020. Reguleringen træder i kraft uanset resultatet af de igangværende overenskomstforhandlinger.

1. marts reguleres Rør- og Fjernvarmeprislisterne samt Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde med 1,8 procent. Reguleringen er en del af den aftale om supplerende akkordsystem baseret på tid, som overenskomstparterne på VVS-området blev enige om i foråret 2019.

Tidspunktet for reguleringen er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2017, hvor VVS-området blev en del af forligsmandens mæglingsskitse. Her blev parterne bedt om at forhandle videre og løse den flerårige uoverensstemmelse på akkordområdet.

I første omgang blev prislisterne reguleret med 1,9 procent, som en del af aftalen for at parterne forhandlede videre. Og da parterne nåede til enighed, blev det desuden aftalt, at Rør- og Fjernvarmeprislisterne samt Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde skulle reguleres med 2,5 procent pr. 1. september 2019 og med yderligere 1,8 procent pr. 1. marts 2020. 

Fra den 1. marts 2020 er satserne også justeret i Opmålerprogrammet, som opmålere og medlemmer har adgang til.