Top menu

Meddelelse fra Blik- og Rørarbejderforbundet: Arbejdsnedlæggelser er overenskomsstridige

Dato: 13/03-2014
627

Blik-og Rørarbejderforbundet har erfaret, at der d.d. har været flere overenskomstsstridige arbejdsnedlæggelser rundt i landet. Alle kolleger opfordres til at genoptage arbejdet.

For at afkræfte evt. opståede misforståelser i dagens presse, skal Blik- og Rørarbejderforbundet også her opfordre vores medlemmer til at genoptage arbejdet. 

Det er i henhold til hovedaftalen overenskomststridig at nedlægge arbejdet, og en sådan arbejdsnedlæggelse forfølges gennem det fagretlige system. Her kan medarbejderne pålægges at genoptage arbejdet, og de kan endvidere, efter nogle nærmere regler, blive indbragt for Arbejdsretten og blive pålagt en bod. 
Det er det, der kaldes fredspligt.

På vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet
Max Meyer, Forbundsformand