Top menu

Timelønnens slankekur øger lysten til akkord

Dato: 12/02-2013
Tags: Akkord, Løn, VVS
442

VVS-svende har fået mere appetit på akkordarbejde, og sidste år blev der målt arbejde op for over 140 millioner kroner.

 

Mens timelønningerne er på en hidsig slankekur får flere og flere VVS-svende appetit på at udføre deres arbejde på akkord. Den seneste opgørelse fra Fællessekretariatet for Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal viser, at svendene i VVS-firmaerne sidste år fik opmålt over en halv million timer på akkord. Det er en stigning på ikke mindre end 20 procent i forhold til året før, og det er andet år i træk, at der er en stigning i det udførte VVS-arbejde på akkord.
 
- Den imponerende stigning kan vi kun tilskrive svendenes øgede appetit på akkordarbejde, for vi har i hvert fald ikke kendskab til en stigning i antallet af entrepriser, siger faglig sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested, der har akkord og prislister som ansvarsområde.
 
Sidste år gav det opmålte VVS-arbejde på akkord i snit svendene 280 kroner i timen, og det betød, at der i alt blev udført akkordarbejde for over 140 millioner kroner.
 
En forskel på 100 kroner.
En VVS-svend har altid kunnet tjene mere i timen ved at arbejde på akkord end ved at udføre arbejdet på timeløn. Men med timelønninger på konstant slankekur i de sidste fire år er afstanden mellem den gennemsnitlige timeløn i faget og den gennemsnitlige indtjening på akkord øget. Så nu er forskellen på godt 100 kr.
 
- Det er selvfølgelig ikke alt arbejde, der egner sig til at blive udført på akkord, men selv inden for det vi over en bred kam i dag kalder servicearbejde, er der faktisk en hel del som sagtens kunne måles op, siger faglig sekretær Stig Søllested.
 
- Med timelønninger i stampe og faldende realløn vil jeg da opfordre vores medlemmer til at overveje, om det ikke kunne være en god ide at prøve at få arbejdet målt op. Det er bare at tage kontakt til vores opmålere ude i kredsene, og så kan de hurtigt vurdere om det pågældende stykke arbejde egner sig til at blive målt op. 
 
- Hvis man ikke har prøvet at arbejde på akkord før, så er det jo ikke sikkert, at man lige kan lægge hundrede kroner på sin normale timeløn, men mindre kan vel også gøre det, siger Stig Søllested.
 
I VVS-faget er det sådan, at timelønningerne hvert år forhandles lokalt, mens akkordpriserne forhandles centralt af forbundet ved fornyelse af overenskomsten. Siden 2008 er den gennemsnitlige indtjening på akkord øget med omkring 22 kroner i timen, og det skyldes først og fremmest, at prislisten i de sidste fire år er reguleret op med 6,3 procent. Til sammenligning er timelønnen steget med 4,14 kroner.
 
Etagebyggeri højdespringer
Når antallet af akkordtimer er steget med omkring 80.000 timer sidste år, skyldes det hovedsagelig, at der er målt langt flere timer op på arbejde med nyt etagebyggeri. Næsten halvdelen af stigningen på de 80.000 timer ligger inden for dette arbejdsområde, viser Blik- og Rørarbejderforbundet opgørelse over akkordarbejdet i 2012. 
 
Næststørste stigning ligger inden for arbejdsområdet nyt kontor og handelsbyggeri, og det var sidste år det område, hvor VVS-svendene lagde flest akkordtimer. Næsten 125.000 timer blev det til, og det er hen ved en fjerdedel af samtlige opmålte akkordtimer sidste år. 
På andenpladsen kommer arbejdsområdet gammelt byggeri med knap 88.000 timer, mens arbejde med fjernvarme tegnede sig for godt 77.000 akkordtimer.
 
Ikke alt akkordarbejde giver lige meget. Noget giver mere end den gennemsnitlige akkordløn på de 280 kroner i timen, og andet giver noget mindre.
 
VVS-svende på akkordarbejde i gamle boliger ligger højst med en gennemsnitlig indtjening på 316 kroner i timen. Fjernvarmearbejdet blev i snit målt op til 305 kr. i timen, mens arbejdet med nyt kontor og handelsbyggeri, hvor der sidste år blev udført det meste af arbejdet på akkord, gav en indtjening i snit på godt 264 kroner i timen.