Top menu

VVS’ere taber 50.000 kroner i realløn

Dato: 21/12-2012
426

Timelønnen står i stampe i VVS-branchen. For fjerde år i træk er landets blikkenslagere og VVS’ere gået ned i realløn.

 

De seneste fire års reallønsnedgang har været en bekostelig affære for svendene i landets VVS-virksomheder. Siden 2008 er blikkenslagere og VVS’eres timeløn blot steget 4,14 kroner, og det er alt for lidt, hvis de skulle have fulgt prisudviklingen i samme periode. 
Det viser beregninger baseret på Blik- og Rørarbejderforbundets seneste lønstatistik. Sort på hvidt var den gennemsnitlige timeløn på 178,86 kroner i 2012. Men skulle den have fulgt prisudviklingen over de seneste fire år, skulle den have været 11,93 kroner højere og være på 190,79 kroner i timen. 
 
De seneste fire års nedgang i reallønnen giver dermed et gennemsnitlig reallønstab for svendene i landets VVS-virksomheder på hele 50.000 kroner før skat.
 
- Det er dyster læsning. Vi har godt vidst, at lønnen ikke har kunnet følge med inflationen de seneste år, men at tabet er så stort opgjort i kroner er skræmmende. Det er i hvert fald løntilbageholdenhed, der vil noget, og det lader til at virksomheder trods fremgang i beskæftigelsen stadig tørrer krisen af på medarbejderne, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Stigende reallønsgab
Alene beregningerne fra det seneste års opgørelse af blikkenslagernes og VVS’ernes timeløn er et trist regnestykke. Fra 2011 til 2012 steg den gennemsnitlige timeløn på landsplan blot 59 ører. Men skulle timelønnen have fulgt den øvrige prisudvikling i samfundet på 2,5 procent, burde den i stedet være steget med 4,46 kroner. 
 
Og efter fire år med reallønsnedgang er løngabet reelt endnu voldsommere. I de tre foregående år steg prisudviklingen med henholdsvis 1,3 procent (2009), 2,3 procent (2010) og 2,8 procent (2011), og indregnes de tal i reallønsudviklingen giver det et tab i blikkenslagernes og VVS’ernes timeløn på hele 11,93 kroner sidste år. 
 
I løbet af bare et år bliver det løngab til ganske mange penge. Ved en beregning på årligt 1620 arbejdstimer tillagt feriepenge, pension og SH-betaling giver det et gennemsnitligt tab på 24.544,78 kroner alene i 2012.
Tillægges yderligere reallønstabet på henholdsvis 3.806,19 kroner (2009), 8.311,90 kroner (2010) og 16.171,16 kroner (2011) fra de tre foregående år giver det et samlet tab på hele 52.834,03 i gennemsnit for hver og en af landets blikkenslagere og VVS’er.
 
Akkordsvende holder lønnen
Mens de timelønnede blikkenslagere og VVS’ere altså har et markant reallønsfald, er situationen til gengæld langt mere positiv for de svende, som arbejder på akkord. 
 
I perioden fra 2008 til medio december 2012 er akkordsvendenes gennemsnitlige timeløn vokset fra 257,81 kroner til 279,60 kroner i timen. Det giver en samlet lønstigning i perioden på 21,79 kroner i timen, hvilket i høj grad kan tilskrives reguleringen af prislisterne ved
overenskomstforhandlingerne. I de seneste fire år er prislisten reguleret med 6,3 procent, og det selv om der ved den seneste overenskomstforhandling ikke blev givet noget helst, som følge af sammenbruddet i forhandlingerne. 
 
Indregnes prisudviklingen i de tal burde akkordsvendenes timeløn godt nok være vokset til 281,52 kroner. Alligevel kan det konstateres, at dem på akkord, i langt højere grad end deres timelønnede kolleger, følger prisudviklingen i samfundet.
 
Tallene fra Blik- og Rørarbejderforbundets seneste lønstatistik er baseret på svar fra 2020 medlemmer.