Top menu

Må din arbejdsgiver installere GPS i din firmabil?

Dato: 14/12-2021
Tags: VVS
2406

Hvilke regler gør sig egentlig gældende, hvis din arbejdsgiver vil have GPS i arbejdsbilen?

Arbejdsgiveren kan af forskellige årsager have interesse i at have GPS i sine firmabiler, så han f.eks. kan holde øje med bilens brændstofforbrug, og om fartgrænserne overholdes. Han kan også vælge at bruge GPS-systemet til at kontrollere medarbejdernes arbejdstid, men her vil der så være tale om en kontrolforanstaltning.

Når det omhandler en kontrolforanstaltning, skal arbejdsgiveren varsle medarbejderne 6 uger inden, at GPS’en bruges til kontrol med arbejdstid. Kravet om varsling gælder både nye GPS-systemer, der indsættes i bilerne, og som skal anvendes til kontrol med medarbejdernes arbejdstid. Men arbejdsgiveren skal også varsle sine medarbejdere, hvis han allerede har en GPS i bilen, som kun har været brugt til forhold omkring selve bilen, men hvor den nu skal bruges til at kontrollere medarbejdernes arbejdstid.

Reglen om 6 ugers varsel gælder også, hvis arbejdsgiveren har en konkret mistanke om, at en medarbejder måske kører for tidligt hjem. Hvis arbejdsgiveren har GPS i firmabilerne, men ikke har informeret medarbejderne om, at GPS’en også anvendes til kontrol med arbejdstid, må han ikke bruge systemet til kontrol med arbejdstid. Det skal være oplyst inden, at arbejdsgiveren kan bruge den information.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt mester har husket at give et varsel på 6 uger, så spørg altid din tillidsmand eller i din kreds.