Top menu

Nu er der flere penge på vej til alle i skolepraktik

Dato: 31/08-2021
Tags: VVS
2304

Hvis du er i skolepraktik, kan du fra januar 2022 glæde dig over, at der vil være flere penge til rådighed.

I 2020 blev der indgået en trepartsaftale, hvor det blev bestemt, at skolepraktikydelsen skulle stige med 80. mio. kr. fra 2022. Det betyder, at der fra januar 2022 er nye beregninger for, hvad du kan tjene, hvis du er i skolepraktik.

Idéen er blandt andet, at ydelsen skal ligge tættere på den elevløn, man får, når man har indgået en uddannelsesaftale. Dermed stiller det også lærlinge bedre, fordi de ikke falder lige så meget i løn, hvis de mister deres elevplads og må starte i skolepraktik.

De nye satser betyder, at hvis du er under 18 år, vil du fra 2022 få udbetalt 854 kr. om ugen. Er du over 18 år, vil ydelsen stige pr. færdiggjort år på uddannelsen. Første år på uddannelsen vil du altså modtage 2.045 kr. pr. uge og fra 4. år på uddannelsen og frem vil du modtage 2.930 kr. pr. uge.

For dem over 18 år betyder det, at der pga. aftalen fra første år på uddannelsen er sikret en stigning i skolepraktikydelsen på ca. 160 kr. om ugen og på 4. året en stigning på ca. 1.000 kr. om ugen.

Du kan læse mere om de specifikke satser og se, hvad du vil modtage i ydelse fra januar 2022 på undervisningsministeriets hjemmeside: Forhøjelse af skolepraktikydelsen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)