Top menu

Nye retningslinjer for corona

Dato: 25/08-2021
Tags: VVS
2299

Så er der kommet nye retningslinjer i forhold til smitte med coronavirus fra BFA Bygge og Anlæg.

BFA Bygge og Anlæg har offentliggjort nye retningslinjer og vejledning i forbindelse med forebyggelse af smitte på bygge- og anlægspladser og ved opgaver i private hjem.

Retningslinjerne kan tilpasses virksomheden og opgaverne, og det anbefales at der udpeges en ansvarlig for at sikre tilpasningen. Retningslinjerne vil blive opdateret løbende, så husk at følge med på bfa-ba.dk.

Den første pointe der præsenteres i retningslinjerne er det ansvar, som arbejdsgiveren har. Det er nemlig arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at medarbejderne skal kunne arbejde uden risiko for smitte med coronavirus. Arbejdsgivere der stiller bolig til rådighed, er yderligere underlagt flere regler, i forhold til at medarbejderen skal kunne undgå smitte. Få det fulde overblik på Arbejdstilsynets hjemmeside: Krav om plan for boligforhold - Arbejdstilsynet (at.dk)

Derudover har du som medarbejder selvfølgelig pligt til at følge de retningslinjer, som bliver givet – både under arbejdet, men også under ankomst og afgang, pauser osv.

Opsummering af retningslinjerne lyder:

 1. Bliv fortsat hjemme, hvis du er syg eller har coronavirus symptomer. Symptomerne er ondt i halsen, muskelsmerter, evt. hoste og feber.
 2. Følg sundhedsstyrelsens anbefalinger ved nærkontakt til en person som er testet positiv.
 3. Din arbejdsgiver kan pålægge dig at blive testet for covid-19 og få oplyst resultatet af testen, så længe han har en saglig begrundelse – f.eks. hvis han vil begrænse smitte. Her skal du have en skriftlig forklaring på, at du er pålagt at tage en test.
 4. Hold stadig afstand, hvor det er muligt på arbejdspladsen.
 5. Undgå unødvendig berøring – prøv bl.a. at begrænse deling af værktøj eller desinficer dem hyppigt, hvis det første ikke er muligt.
 6. Den sædvanlige rengøring af fælles arealer og dørhåndtag skal opprioriteres – brug gerne desinficerende midler til rengøring.
 7. Maskiner, værktøj, it-udstyr, kontorarbejdspladser mm. Skal også desinficeres hyppigt.
 8. Du bør altid have adgang til en håndvask med sæbe eller håndsprit på arbejdspladsen og bør vaske hænder eller bruge håndsprit ofte.
 9. Host og nys altid i ærmet.
 10. Ved brug af filtrerende engangsåndedrætsværn skal de efter brug kasseres i en plasticpose og smides ud, så andre ikke kommer i berøring af dem.
 11. Værnemidler som må genbruges, skal desinficeres før og efter brug – det gælder f.eks. hjelm, briller og høreværn.
 12. Vask hænder eller brug håndsprit både før og efter frokost eller andre pauser.
 13. Specielt ved arbejde i private hjem, skal der være en risikovurdering til nødvendigheden af desinficering af arbejdsstedet før og efter arbejde. Og er en person i husstanden i karantæne grundet påvist smitte med coronavirus, så bør arbejdet udskydes.
 14. Undtagelse: I kritiske situationer såsom sprængt vandrør – så skal den smittede person blot opholde sig i et andet rum, der skal rengøres inden arbejdet går i gang og man bør have mundbind/vesir og handsker på.

Du kan læse de fulde retningslinjer på Corona-vejledningen-august-2021.pdf (bfa-ba.dk) eller på bfa-ba.dk hjemmeside.