Top menu

OK 2020: HB godkender overenskomsten med Dansk Byggeri

Dato: 23/03-2020
1651

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse har med et stort flertal godkendt overenskomsten med Dansk Byggeri.

Kort tid inden de forhandlinger i Forligsinstitutionen lukkede, lykkedes det Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal at blive enige om en fornyelse af overenskomsten for de medlemmer, som er ansat i virksomheder under Dansk Bygger.

Forliget blev mandag godkendt med et stort flertal i forbundets hovedbestyrelse. Samlet set er det lykkedes for Blik- og Rørarbejderforbundet at indgå forlig og opnå et godt resultatet på alle forbundets overenskomster, og alle er blevet godkendt af forbundets hovedbestyrelse. Det er derfor også en tilfreds forbundsformand, som opsummerer de seneste måneders mange og langvarige forhandlinger.

- Det har været en hård omgang, og vi har arbejdet hårdt for at opnå en lang række forbedringer af alle vores overenskomster. Indsatsen har båret frugt, og samlet set har det medvirket til et løft af løn- og arbejdsvilkårene i VVS- og skorstensfejerbranchen, siger Henrik W. Petersen.

Forligsmanden har fremlagt sit forslag til en mæglingsskitse, og i løbet af får dage vil medlemmerne skulle tage stilling til resultatet af henholdsvis VVS-overenskomsten og skorstensfejeroverenskomsten.

Afstemningen foregår elektronisk og alle stemmeberettigede medlemmer får mulighed for at stemme.

Hovedpunkterne i aftalen:

 • SH-fritvalgs kontoen øges fra 9,9 til 12,9 procent over tre år. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte øget frihed til bl.a. børnefamilier. Herunder barns 2. sygedag og børns læge besøg.
 • 3 ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
 • Løn under sygdom øges fra de nuværende 4 uger til 7 uger.
 • Bedre vilkår og uddannelsesmuligheder til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanters vilkår.
 • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år.
 • Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde til fremme af den grønne omstilling.
 • Stigning af mindsteløn med 7,50 kr.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af satser for lærlinge med 1,7 procent.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af alle satser for overarbejde og øvrige genetillæg med 1,6 procent.
 • Samtidig reguleres Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og Rørprislisten i overenskomstperioden med samlet 6,3 procent.
   
Download