Top menu

OK 2020: Ny overenskomst for skorstensfejerne underskrevet

Dato: 26/02-2020
1618

Efter at have forhandlet i 29 timer, er Blik- og Rørarbejderforbundet nu blevet enige med Skorstensfejerlauget om en fornyelse af overenskomsten.

Det har været et langt døgn i Tønder, men nu kan forhandlerne på begge sider af bordet endelig ånde lettet op. Kl. 14.30 den 26. februar blev Blik og Rør nemlig enige med Skorstensfejerlauget om en ny 3-årige aftale.

Hovedpunkterne i den nye aftale er blandt andet:

  • 2 procent i lønstigning om året i tre år.
  • Fire ugers ekstra betaling under sygdom, så der samlet set nu er 6 uger til satsen.
  • Det samme gælder i tilfælde af ulykke, som nu er hævet fra 6 uger til 10 uger med fuld løn.
  • Der er indskrevet ekstra beskyttelse af medarbejderen under sygdom. I praksis betyder det, at man ikke kan fyres under de første fire ugers sygdom.
  • Alle satser er hævet med 1,6 procent
  • 3 procent ekstra på fritvalgskontoen for både svende og lærlinge.

Forhandlingerne har trukket ud, og der har været mange knaster på vejen. Men man er godt tilfreds med resultatet:

”Det er en fornuftigt aftale, vi har lavet. Jeg er godt tilfreds med, at det i år lykkes os at blive enige og ikke endte i forligsinstitutionen. Vi er kommet vidt omkring, og jeg mener, at det er et bæredygtigt resultat, vi er nået frem til,” siger forhandlingsleder, Kim Fusager Balle.

Såfremt medlemmerne stemmer ja ved urafstemninge, gælder aftalen med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts.