Top menu

Nu stiger satserne: Få overblikket her

Dato: 29/02-2024
3169

I dag, 1. marts, stiger flere af satserne i VVS-overenskomsten, i Skorstensfejeroverenskomsten og i Industri- og VVS-overenskomsten. Her kan du få et overblik over de satser, som stiger - og hvad de nu kommer til at lyde på.

Sidste år blev der indgået toårige overenskomstaftaler for både VVS-overenskomsten, Skorstensfejeroverenskomsten og for Industri- og VVS-overenskomsten. Som en del af aftalerne stiger flere af satserne fra i dag. Her får du et overblik, hvilke satser, der stiger - og hvad de kommer til at lyde på. 

Rørprislisten

Stiger med 3,9 % pr. 1. marts 2024.

VVS-overenskomsten

SH- og fritvalgsopsparingen: stiger samlet med 2 procentpoint til 15 %, det er Søgne/hellidage, som udgør en del af den samlede opsparing, der stiger fra 7,5 % til 9,5 %.

Minimallønnen:136,10

Smudstillæg: 10,85 kr.

Betaling for rådighedsvagter a) på hverdage: kr. 23,70 - b) på søn, hellig- og fridage kr. 29,75

Ugentlig betaling for rådighedsvagt: 1.188 kr.

Betaling pr. udkald for rådighedsvagt: 149,70 kr.

Overarbejde

        Første og anden time                44,55 kr.

        Øvrige timer                               124,90 kr.

 

Betaling for forskudt arbejdstid

Afsluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00, tillæg pr. time: 24,90 kr.

Ligger efter kl. 22 og kl. 06.00, tillæg pr. time: 48,90 kr.

Tillæg for rejsearbejde ved overarbejde: 20,46 pr. overarbejdstime

 

Tillæg ved skiftende arbejdssteder:

For steder, hvor AT-meddelelse nr. 1.03.1- velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder gælder.
Hvis det er aftalt, at medarbejderen ikke kører hjem til virksomheden i frokostpausen, betales nedenstående tillæg til delvis dækning af omkostninger ved fortæring m.m. pr. dag:
66,05 kr. pr. dag.

 

Afstand tillæg for rejsearbejde

Afstand

 

VVS-overenskomsten - lærlinge:

Løn

løn - lærlinge

Aflønning af voksenlærlinge: 136,10 kr.

Lærlinges opsparingskonto 11,50 %

Voksenlærlinges SH-opsparing Samlet 15 pct., ligesom for svende

Overtidsbetaling

Første og anden klokketime, tillæg pr. time: 44,55 kr.

For tredje time og efterfølgende, tillæg pr. time: 97,35 kr.

Smudstillæg: 10,85 kr.

Ungarbejdere under 18 år aflønnes pr. time med: 78,40 kr.

 

Skorstensfejeroverenskomsten

Løn

Københavns Amt:

                             Ugeløn:                                          9,165,33 kr.

                             Mestersvende pr. måned:             39.953,49 kr.

Provinsen:

                             Ugeløn:                                         8.497,51 kr.

                             Mestersvende pr. måned:            37.059,49 kr.

Københavns City

                             Månedsløn:                                 38.961,00 kr.

                             Mestersvend pr. måned:             39.941,94

 

Løn under sygdom: 179,70 kr. pr. time

Barnets hospitalsindlæggelse: 179,70 kr. pr. time

Fritvalgskonto: 9,5 % af den ferieberettigede løn

 

Skorstensfejeroverenskomsten - ventilationsrensning

Københavns Amt:

                             Ugeløn:                                          9.165,33 kr.

                             Mestersvende Pr. måned:    39.953,31 kr.

Provinsen:

                             Ugeløn:                                          8.497,51 kr.

                             Mestersvende pr. måned:     37.059,49 kr.

 

Tillæg for rejsearbejde ved overarbejde: 21,05 kr. pr. time

Afstand tillæg for rejsearbejde Samme satser som på VVS-overenskomsten

 

Overtidsbetaling

Første og anden time: 44,55 kr.

Tredje og efterfølgende timer: 124,90 kr.

 

Betaling for forskudt arbejdstid

Hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 17.00 frem til kl. 22.00, betales tillæg pr. time for arbejde udført i dette tidsrum således: 24,90 kr.

Hvor dele af den forskudte arbejdstid ligger efter kl. 22.00 til kl. 07.00 betales tillæg pr. time for udført i dette tidsrum således: 48,90 kr.

 

Tillæg ved skiftende arbejdssteder: kr. 66,05 pr. dag

Løn under sygdom: 179,70 kr. pr. time

Barnets hospitalsindlæggelse: 179,70 pr. time

Fritvalgskonto: 9,5 %

 

Skorstensfejeroverenskomsten - lærlinge:

Løn

Regions hovedstaden

Hovedstaden

Provinsen

Fritvalgskonto: 7,5 %

Pension (arbejdsgiverbetalt): 12 %

 

 

Industri- og VVS-overenskomsten

Industri- og VVS-overenskomsten

Mindstebetalingen

for voksne arbejdere:               kr. 136,15

for ungarbejdere under 18 år:  kr. 78,40

Fritvalgskonto: 9 pct. af den ferieberettigede løn

Varsling ar overarbejde: kr. 115,65

Overarbejde

1. og 2. klokketime efter normal arbejdstid: 45,35 kr. pr. time

3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid: 72,40 kr. pr. time

5. klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 135,45 kr. pr. time

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid (mellem kl. 06.00-18.00): 45,35 kr. pr. time

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid (mellem kl. 18.00-06.00): 135,45 kr. pr. time

 

Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag, a) timer mellem kl. 06.00 og 18.00: 72,40 kr. pr. time, b) timer mellem kl. 18.00-06.00: 135,45 kr. pr. time

 Arbejde på søn- og helligdage: a) Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12.00: 90,25 kr. pr. time, b) fra kl. 12.00 til den normale daglige arbejdstids begyndelse: 135,45 kr. pr. time, c) Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 135,45 kr. pr. time. d) Arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes over ½ time, betales der pr. gang: 32,10 kr.

Tillæg for skifteholdsarbejde

Tillæg - skifteholdarbejde

Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid*

forskudt arbejde

* Hverdage fra 18.00-22.00: tillæg 1. Hverdage fra 22.00-06.00: tillæg 2. Forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00: tillæg 3.

Betaling for udearbejde: 6 kr. pr. time

Fritvalgskonto: 9% af den ferieberettigede løn

Smudstillæg: 10,85 kr. pr. time, der betales for mindst 3 timer.

Fratrædelsesgodtgørelse (med mindst 9 måneders anciennitet): 10.468,05

Fratrædelsesgodtgørelse (med mindst 3 års anciennitet betales desuden): 2.694,90

Opsigelse fra medarbejder (uden 5 arbejdsdages varsel, så betaler medarbejderen): 2.011,85

Arbejde der ikke kan fortsættes, og andet arbejde ikke kan anvises: 157,55 kr. pr. time

Betaling for rådighedsvagt:

  1. Vagttimer på hverdage: 23,70 kr./t
  2. Vagttimer på søn-, hellig- og fridage: 29,75 kr./t
  3. Den ugentlige betaling for rådighedsvagt kan ikke udgøre mindre end: 1.188,00
  4. Ved udkald uden for rådighedsvagt ydes der et særligt tillæg pr. udkald: 149,65 kr.

Velfærdsforanstaltninger ved arbejdsopgaver på højst 3 hele dage, og de ansattes samlede mandedage er højst 6, og velfærdsforanstaltningerne ikke opfylder AT-meddelelse 1.03.1., betales: 66,05 kr. pr. dag

 

 

Industri- og VVS-overenskomsten - lærlinge:

Løn

Lærlinge industri løn

Aflønning af ungarbejder: 78,40 kr.

Lærlinges overtidsbetaling (over 18 år): a) Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 44,55 kr. pr. time. b) 3. og de efterfølgende timer: 97,35 kr. pr. time

Smudstillæg: 10,85 kr.

Befordringsgodtgørelse under skoleophold (kun ved særlig aftale): 1,23 kr. pr. kørt km

 

 

Industriens overenskomst

Her får du et overblik over de satser, der steg pr. 1. marts i Industri- og VVS-overenskomsten.

Mindstebetalingen

for voksne arbejdere                                            kr. 136,15

for ungarbejdere under 18 år                           kr. 78,40

Fritvalgskonto: 9 pct. af den ferieberettigede løn

Varsling ar overarbejde: kr. 115,65

Overarbejde

1. og 2. klokketime efter normal arbejdstid: 45,35 kr. pr. time

3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid: 72,40 kr. pr. time

5. klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 135,45

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid (mellem kl. 06.00-18.00): 45,35 kr. pr. time

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid (mellem kl. 18.00-06.00): 135,45 kr. pr. time

Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag, a) timer mellem kl. 06.00 og 18.00: 72,40 kr., b) timer mellem kl. 18.00-06.00: 135,45 kr. pr. time

 Arbejde på søn- og helligdage: a) Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12.00: 90,25 kr., b) fra kl. 12.00 til den normale daglige arbejdstids begyndelse: 135,45, c) Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 135,45 kr.

d) Arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes over ½ time, betales der pr. gang: 32,10 kr.

Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid*

Pr. 1. marts 2024

Tillæg 1 pr. time

30,45 kr.

Tillæg 2 pr. time

49,65 kr.

Tillæg 3 pr. time

58,55 kr.

 

* Hverdage fra 18.00-22.00: tillæg 1. Hverdage fra 22.00-06.00: tillæg 2. Forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00: tillæg 3.

Betaling for udearbejde: 6 kr. pr. time

Fritvalgskonto: 9% af den ferieberettigede løn

 

 

VVS-faget funktionæroverenskomst

Feriefritvalgsordning: 11,5 % pr. 1. marts 2024

 

 

Nye satser – VVS-overenskomsten mellem Blik-og Rørarbejderforbund, Dansk Metal og DI Byggeri

Sidste år blev der indgået en toårig aftale for VVS-overenskomsten, og som en del af den steg flere af satserne fra 1 januar og 1. marts.2024  Her får du et overblik over, de satser som er steget.

VVS-overenskomsten

SH- og fritvalgsopsparingen: stiger samlet med 2 procentpoint til 14,9 %, fra den 1 marts 2024

Minimallønnen 136,10 pr 1 januar. 2024

Betaling for rådighedsvagter a) på hverdage: kr. 23,70 - b) på søn, hellig- og fridage kr. 29,70 pr 1Januar 2024

Ugentlig betaling for rådighedsvagt 1.188 kr. pr 1 januar 2024

Betaling pr. udkald for rådighedsvagt: 149,70 kr. pr 1 januar 2024

Overarbejde

De Første 3 timer                      44,55 kr. pr 1 januar 2024

Øvrige timer                               124,90 kr. pr 1 januar 2024

Forskudt Arbejdstid mellem kl. 18 frem til 22.00              29,20 kr.  pr 1 januar 2024  

Forskudt Arbejdstid mellem kl. 22.00 til 06.00                   51,10 kr. pr 1 januar 2024