Top menu

Forbundssekretær: "Overenskomstforligene for stat- og kommunalt ansatte ser fornuftige ud"

Dato: 19/02-2024
3161

Med overenskomstforlig på plads på det statslige og kommunale område kan de enkelte faglige organisationer forsætte deres forhandlinger. Forbundssekretær Kim Fusager Balle hæfter sig især ved, at der udover lønstigningen er aftalt at styrke TR’s rolle, at give større fleksibilitet til opsparing af frihed, samt mulighed for ekstraordinære lønforhandlinger i slutningen af 2025.

Foto: Jonas Krøner

Efter der den seneste uge er indgået overenskomstforlig på både statens og kommunernes område, kan man nu for alvor få forhandlet de såkaldte områdeoverenskomster, heriblandt håndværkeroverenskomsten, færdig.

Overenskomstforligene har betydning for Blik- og Rørarbejderforbundets offentligt ansatte medlemmer.

På begge områder er der aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Det stemmer overens med Det Økonomiske Råds forventninger til lønudviklingen på det privat område i den toårige overenskomstperiode.

- Den overordnede økonomiske ramme på 8,8 ser fornuftigt ud. Ligesom det også er fornuftigt, at det er forhandlet ind i overenskomsterne, at der skal være en lønforhandling allerede i slutningen af 2025. På den måde kan vi sikre, at en økonomisk ubalance i forhold til lønudviklingen på det private område bliver udlignet, siger Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet og forhandler på området.

Forbundssekretæren henviser til, at det på både statens og kommunernes område er aftalt en ekstraordinær lønforhandling allerede i slutningen af 2025. Det skal sikre, at der ikke er en ubalance til den private lønudvikling inden for den 2-årige overenskomstperiode.

Ny opsparingsmodel og mere lønnet orlov

Det er også indgået aftale om en ny opsparingsmodel, der gør det muligt at opspare afspadsering og den 6. ferieuge til senere afvikling. Parterne er desuden enige om at afsætte en pulje til at løfte de lavest lønnede.

Derudover er der enighed om, at far eller medmor får tre ugers ekstra barselsorlov med løn og enighed om at styrke tillidsrepræsentantens rolle på arbejdspladserne.

- Det er rigtig fornuftigt, at man vil styrke tillidsrepræsentantens rolle og give medarbejderne større fleksibilitet til opsparing af frihed, siger Kim Fusager Balle. 

Med en aftale på plads for de stats- og kommunalt ansatte mangler der stadig en aftale på det regionale område.