Top menu

Medlemsmøder med massivt fremmøde

Dato: 08/02-2018
1250

Lysten til at drøfte fremtidens prislister og akkordsystem har været overvældende. Knap 500 medlemmer har deltaget i fem medlemsmøder over hele landet.

I forlængelse af sidste års overenskomstforhandlinger er parterne på VVS-området blevet bedt om at finde mulige forslag til nye former for akkord. Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet indkaldte til fem medlemsmøder over hele landet, hvor interesserede medlemmer blev inddraget i drøftelserne.

Interessen har været overvældende. Knap 500 medlemmer har tilsammen deltaget i de fem møder, som har været holdt i København, Roskilde, Aalborg, Aarhus og Middelfart.

- Det har været nogle rigtig gode møder. Alle steder har interessen for at drøfte både udvikling og forbedringer af vores prislister og akkordsystem været stor. Det har virkelig været en fornøjelse at opleve, siger forbundsformand Max Meyer.

Gordisk knude
At parterne på VVS-området er blevet bedt om at finde nye former for akkord i VVS-overenskomsten skyldes, at Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet ikke har kunnet blive enige om en ny overenskomst med arbejdsgiverne i Tekniq ved de seneste tre overenskomstforhandlinger.

På møderne gennemgik Max Meyer derfor de seneste mange års overenskomstforhandlinger, hvor forhandlingerne, om den såkaldte ”værnebestemmelse” i Rørprislisten, gradvist har udviklet sig til en gordisk knude.

Værnebestemmelsen er en bestemmelse, som sikrer en mindstebetaling for arbejde, der udføres på akkord. Det er den bestemmelse, som arbejdsgiverne ønsker fjernet, og dermed er årsagen til den fastlåste forhandlingssituation. Efter den historiske gennemgang blev deltagerne sendt i gruppearbejde, hvor de fik til opgave at drøfte og udforme forslag og idéer til udvikling af prislister og akkordsystemer.

- Det er godt, at vores forhandlere kommer ud i landet og tager dialogen. Det viser, at vi som medlemmer tages seriøst, og at vi har indflydelse på, hvad der sker, siger Søren Krusbjerg, som deltog på mødet i Aarhus.

Men trods stor debatlyst i hans gruppe og mange forslag til oplagte forbedringer af prislisterne, har han svært ved at se brugbare alternativer til det eksisterende prislistesystem.

- En ny prisliste på normtid kan måske være med til at forenkle systemet, og derved være lettere at forstå. Det kan måske medvirke til, at flere kolleger vælger at arbejde på akkord. Det kan være et alternativ til de nuværende prislister, som vi kender og er trygge ved, forklarer Søren Krusbjerg, som er medlem i Blik- og Rørarbejderforbundets Kreds Nord-Midtjylland.

Rørprislisten fungerer
Trods gode og konstruktive diskussioner, undrede flere deltagere sig over behovet for at ændre det eksisterende akkordsystem.

- Vi havde en god diskussion i gruppen, og her var der bred enighed om, at vi allerede har et system, som fungerer rigtig godt. Det er der vel ingen grund til at lave om på. Hvis virksomhederne har svært ved at forstå systemet, bør de bruge flere ressourcer på at lære systemet bedre at kende, siger Lars Skaaning, der er medlem i Dansk Metal Østjylland.

Han bruger gerne mere tid på at drøfte prislister og akkordsystem med sin kolleger. Dog ønsker han også, at arbejdsgiverne er mere kreative i deres tilgang til udvikling af det eksisterende system.

- Det har været dejligt at være sammen med mine kolleger, og det har været godt at se, at vi står sammen om at løse udfordringen med vores prislister og overenskomster. Men på mig virker det mest som om, at det er arbejdsgiverne, som ønsker at lave om på det vi har. Derfor må det være dem, som kommer med forslag til at løse de fælles udfordringer, lyder det fra Lars Skaaning.

Noget at arbejde videre med
De mange forslag og idéer fra deltagerne samles i et arbejdspapir, som det fælles forhandlingsudvalg mellem Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder videre med.

- Vi har stadig et stykke arbejde foran os, inden vi er klar til at komme videre. Samtidig har vi en modpart på den anden side af bordet, som forhåbentlig også har været i arbejdstøjet. De må også have tænkt nogle kreative løsninger om, hvordan vi sammen udvikler et system, som både fremmer produktionen og sikrer en fair betaling for veludført arbejde, siger Kjeld Husted, der er faglig sekretær i Dansk Metal.