Søgefelt

Tirsdag 29/03 2016

Flere medlemmer bruger deres sundhedsordning

Stadig flere medlemmer bruger mulighederne for at få hjælp via deres sundhedsordning, viser en ny undersøgelse fra PensionDanmark.

Med sundhedsordningen kan medlemmerne bl.a. komme på briksen hos f.eks. en fysioterapeut, få hjælp til at blive hurtigt udredt eller tale med en psykolog, hvis der er problemer på jobbet eller derhjemme. I 2015 benyttede ca. 30.000 medlemmer sig af et af disse tilbud mod ca. 26.000 i 2014 og ca. 23.000 i 2013. 
 
- Det er meget positivt, at stadig flere medlemmer bruger de forskellige muligheder for at få hjælp via sundhedsordningen. For det kan være med til at sikre, at medlemmerne får bugt med f.eks. fysiske og psykiske problemer i tide og kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og det er til gavn for alle parter, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.
 
Udover den øgede brug af forebyggende behandlinger, hurtig diagnose og psykologhjælp har der i 2015 også været 6.000 opkald fra medlemmerne til PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere. Teamet blev etableret i slutningen af 2014 og har fokus på at hjælpe langtidssyge tilbage i job. Desuden har ca. 7.000 medlemmer foreløbig taget PensionDanmarks digitale sundhedstest, som blev introduceret i september sidste år.
 
- Den generelt øgede brug af sundhedsydelserne hænger bl.a. sammen med, at vi har taget yderligere initiativer til at udbrede kendskabet til mulighederne blandt medlemmerne. Samtidig har vi også løbende fokus på at gøre det så nemt som muligt at bruge tilbuddene – f.eks. ved at etablere sundhedscentre direkte på større byggepladser, siger Torben Möger Pedersen.
 
I februar i år åbnede PensionDanmark et sundhedscenter på hospitalsbyggeriet i Gødstrup som det tredje på en dansk byggeplads. Her kan de medlemmer, der er beskæftiget på byggeriet, få behandling uden at forlade byggepladsen. 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt