Søgefelt

Onsdag 16/12 2015

Billigere administration i Industriens Pension

Industriens Pension sænker administrationsomkostningerne med 38 procent.

Det bliver nu endnu billigere at være medlem i Industriens Pension. Det sker efter, der tidligere i år blev indgået forlig med SKAT om at få refunderet moms (inkl. påløbende renter), som tidligere er betalt for administrationsydelser købt i ATP Pensionsservice frem til 2007.
 
Det drejer sig om 137 millioner kroner, som Industriens Pension har fået tilbage, efter en EU-dom sidste år fastslog, at forvaltning af pensionskasser er fritaget for moms.
 
- De mange penge kommer medlemmerne direkte til gode i form af lavere administrationsomkostninger de kommende år, men det er klart, at på et tidspunkt kommer betalingen til administration til at stige igen, siger Laila Mortensen, adm. direktør, Industriens Pension.
 
Konkret betyder det, at omkostningsbidraget pr. medlem kan sættes ned med cirka 10 kroner om måneden i en årrække.
 
Det månedlige bidrag til administration bliver 16 kroner i 2016 svarende til 192 kroner årligt. Det er et fald på 38 procent i forhold til 2015.
 
Besparelse på 240 kroner siden 2010 
Dermed fortsætter nedgangen i beløbet, som det enkelte medlem betaler i administrationsomkostninger.
 
Siden 2010 er der sket et fald på hele 240 kroner pr. medlem, hvilket er mere end en halvering. Det gør, at administrationsomkostningerne i Industriens Pension er blandt branchens allerlaveste.
 
- Via stordriftsfordele og en god it-platform har vi formået at holde administrationsomkostningerne nede. Med pengene fra SKAT kan vi nu sænke administrationsomkostningerne yderligere. Det betyder, at medlemmerne får mere ind på deres pensionsopsparinger, siger Laila Mortensen.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt