Top menu

Nyt dagpengesystem er et lille skridt i den rigtige retning

Dato: 22/10-2015
879

Det nye dagpengesystem skaber større tryghed og retfærdighed for ledige. Til gengæld er Blik- og Rørarbejderforbundet utilfreds med, at det er de ledige, som selv skal finansiere forbedringerne.

Efter flere års tovtrækkeri har Regeringen landet en aftale om et nyt dagpengesystem med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det nye dagpengesystem træder i kraft fra 1. januar 2017, og indebærer forbedringer for de ledige, men også forringelser. 
 
Blandt andet indføres der tre årlige karensdage, hvor ledige ikke får udbetalt dagpenge. Det er færre end Dagpengekommissionen anbefaling på otte årlige karensdage, men det valgte forligspartierne at ændre i den endelige aftale. 
 
- Med aftalen ser det ud til, at færre vil falde ud af dagpengesystemet, og der bliver bedre muligheder for at genoptjene retten til dagpenge. Det er et lille skridt i den rigtige retning, og tilfredsstiller umiddelbart de ønsker, vi har efterlyst, siger næstformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Usolidarisk finansiering
Den politiske aftale om et nyt dagpengesystem følger i hovedtræk de anbefalinger, som blev fremsat af Dagpengekommissionen. Politikerne har dog i forhold til kommissionens anbefalinger tilført området 300 millioner kroner om året. Det beløb dækker dog langt fra de mange forringelser af dagpengesystemet, som blev indført tilbage i 2010. 
 
Det medfører blandt andet indførelsen af tre årlige karensdage, men også nyuddannede kan blive hårdt ramt økonomisk af den nye aftale. 
 
- Vi er dybt uenige i, at det er de arbejdsløse, der skal betale regningen for et mere retfærdigt dagpengesystem. De har i forvejen betalt en kæmpe regning, da dagpengeperioden blev halveret tilbage i 2010, og derfor havde vi gerne set, at politikerne havde fundet flere penge til de ledige, siger Henrik W. Petersen.
 
Aftalen bryder princip 
Den nye aftale bryder desuden med et princip i dagpengesystemet, hvor alle uanset familiemæssig status behandles ens. I stedet indføres en ordning, som kendes fra kontanthjælpssystemet, hvor der fremover skelnes mellem forsørgere og ikke-forsørgere blandt nyuddannede.
 
- Den form for forskelsbehandling giver anledning til alvorlige panderynker. Vi er ikke meget for forskelsbehandling, for hvem er det så næste gang, som skal have ringere vilkår end andre. Opgøret med de principper i dagpengesystemet havde vi gerne været foruden, siger Blik- og Rørarbejderforbundets næstformand, som nøje vil følge implementeringen af de nye regler.
 
- Der er tale om en lang række ændringer, hvor vi endnu ikke kan få belyst alle de eventuelle konsekvenser det vil få for vores medlemmer. Den nye aftale rejser også nogle spørgsmål, og dem vil vi søge afklaret i den kommende tid.

Selv om det nye dagpengesystem skaber større tryghed og retfærdighed, er Blik- og Rørarbejderforbundet utilfredse med,...

Posted by Blik og Rør - I forbund med fremtiden on 22. oktober 2015