Top menu

Højere dagpengesats styrker lønmodtagernes sikkerhedsnet

Dato: 30/01-2023
2784

Det såkaldte beskæftigelsestillæg – højere dagpengesats de første tre måneder – træder i kraft pr. 1. maj 2023. Det er "et skridt i den rigtige retning på vejen mod at stoppe udhulingen af dagpengene og genoprette trygheden for lønmodtagerne", siger næstformand Niels Braaby.

Foto: Colourbox

Fra 1. maj 2023 får dagpengemodtagere mulighed for at få et beskæftigelsestillæg i de første tre måneder. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Det betyder konkret, at nyledige dagpengemodtagere kan få et tillæg på mere end 3.600 kr. i de første tre måneder af ledighedsperioden.

I januar 2022 indgik et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne en aftale om en reformpakke for dansk økonomi. Aftalen lå i forlængelse af "Danmark kan mere I", som var et udspil til en reformpakke fra den tidligere socialdemokratiske etpartiregering.

En ny bekendtgørelse fra beskæftigelsesminister Ane Halboe-Jørgensen (S) betyder, at dagpengetiltagene fra den politiske aftale, der blev indgået i 2022, nu udmøntes og træder i kraft pr. 1. maj 2023.

Blik- og Rørarbejderforbundet og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har igennem flere år lagt pres på Christiansborg for at styrke dagpengesystemet og få hævet kompensationsgraden.

Aftalen om investeringer i dagpengene var en stor sejr for fagbevægelsen, og næstformand Niels Braaby glæder sig over, at det såkaldte beskæftigelsestillæg snart træder i kraft.

– Den danske arbejdsmarkedsmodel er en flexicurity-model. Det betyder, at den skal bygge på fleksibilitet og sikkerhed. Men i løbet af de seneste årtier er flexicurity-modellen blevet forringet. For mens fleksibiliteten for arbejdsgiverne er forblevet intakt, er sikkerheden for lønmodtagerne blevet målbart mindre. Det har haft den konsekvens, at dagpengesystemet og det økonomiske sikkerhedsnet systematisk er blevet udhulet gennem årene, siger Niels Braaby, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

– En højere dagpengesats i de første tre måneder er et skridt i den rigtige retning på vejen mod at stoppe udhulingen af dagpengene og genoprette trygheden for lønmodtagerne. En investering i dagpengene er en investering i den danske model og et trygt flexicurity-system, fortsætter han.

For at kunne modtage beskæftigelsestillægget skal man have været medlem af en a-kasse de seneste fire år, inden man bliver ledig, og sammenlagt have haft to års fuldtidsansættelse de seneste tre år.

Med aftalen er der tale om en omfordeling af dagpengemidlerne. Det betyder, at dagpengetillægget på 3.600 kr. i de første tre måneder bl.a. er finansieret ved en lavere dimittendsats og en forkortet dagpengeperiode for nyledige dimittender.

– Jeg ærgrer mig over, at den højere dagpengesats finansieres ved at sænke dimittendsatsen. Det er bestemt ikke en blomst, der er groet i vores baghave. Men vi glæder os over dagpengeforbedringerne for de lønmodtagere, der i mange år har betalt kontingent for deres medlemskab af a-kassen. Vi ser formentlig ind i en periode med stigende arbejdsløshed, som også vil ramme medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet. For dem er en forhøjet dagpengesats i de første tre måneder en styrkelse af sikkerhedsnettet, siger Niels Braaby.