Top menu

60.000 har i alt mistet dagpengene

Dato: 03/09-2015
853

Den seneste opgørelse fra AK-Samvirke viser, at mange ledige hver måned forsat mister dagpengeretten. Et stigende antal ledige mister desuden den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

 
Til og med juli har over 9.000 ledige mistet dagpengene i 2015. Det viser den nyeste optælling fra AK-Samvirke. Antallet af ledige, der har mistet dagpengene siden januar 2013, har dermed passeret 60.000.
 
”Her halvanden måned før dagpengekommissionen kommer med dens forslag, kan vi konstatere, at et stort antal ledige fortsat mister dagpengene,” siger Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke og fortsætter:
 
”Samtidig ser vi, at antallet af ledige, der mister den såkaldte arbejdsmarkedsydelse, er stigende. Indtil videre er der 3.800, der i år har mistet den midlertidige ydelse.”
 
AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der opbruger deres ret til dagpenge, såvel som hvor mange personer, der opbruger deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.