Søgefelt

Fredag 22/05 2015

Skorstensfejere samlet til temadag

Foredrag, spændende workshops og nyheder inden for faget var emnerne, da skorstensfejerbranchen på Sjælland og Bornholm mødtes til temadag.

Skorstensfejernes temadag for ansatte på Sjælland og Bornholm har efterhånden udviklet sig til en fast tradition. Dagen består af en spændende cocktail af foredrag, workshops, faglig fællesskab og ny inspiration inden for branchen. 
 
I forhold til tidligere år er antallet af udstillere steget, og de knap 200 deltagere fra Sjælland og Bornholm fik rig mulighed for at stifte bekendtskab med det nye inden for af tøj, værktøj, rensningsudstyr, biler og andet grej til skorstensfejerbranchen.
 
- Det var et godt arrangement, hvor der var rig mulighed for at blive klogere på, hvad der rører sig inden for faget. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra dem, som har deltaget, siger skorstensfejernes landsformand Rolf Møller Hansen.
 
Lækkert grej 
Skorstensfejerfaget er ofte omtalt som en stolt og meget traditionsbunden branche, som ikke er meget for at forny sig. De senere års øgede fokus på indeklima gennem ordentlig servicering og vedligeholdelse af ventilations- og klimaanlæg, har fået flere skorstensmestre til at vende blikket den vej i bestræbelserne på at udvide skorstensfejernes beskæftigelsesmuligheder. 
 
Det er et område, de allerede har gode erfaringer med i Sverige, og blandt udstillerne var der rig mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de nyeste værktøjer og hjælpemidler inden for dette område. 
 
- Med tiden bliver der færre skorstene, og derfor er det også vigtigt at branchen i fællesskab er med til at udvikle nye arbejdsområder til skorstensfejerne. Ventilationsområdet er et område, hvor vi skorstensfejere med fordel kan bruge vores kompetencer inden for eftersyn og rensning, forklarer Rolf Møller Hansen.
 
Den gode arbejdsplads
Temadagen bød også på oplæg med faglige input fra det Fagtekniske udvalg, ligesom der var oplæg om arbejdsmiljøet i branchen. Dagen blev afsluttet af en oplægsholder, som var inviteret til at tale om Den gode arbejdsplads.  
 
- Det var alt sammen meget fint. I mine øjne handler den gode arbejdsplads også om, at vi skal stå sammen, og forsvare de værdier og goder vi i fællesskab har opnået. Det gør vi bedst ved at være organiseret i samme faglige fællesskab, siger skorstensfejernes landsformand. 
 
Han henviser til et par tilfælde med de såkaldte frie fejere, som forsøger at underbyde faget, og et tilfælde med en skorstensfejer, som i stedet for fast ansættelse hos en mester, nærmest fungerer som en slags vikar. 
 
- I et lille fag som vores er det vigtigt at vi står sammen, så vi også i fremtiden har indflydelse og medbestemmelse på, hvad der sker på vores område. Heldigvis er langt den overvejende del af både svende og mestre er tilhængere af, at man er organiseret de rigtige steder, forklarer Rolf Møller Hansen.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt