Top menu

Løn og tillæg stiger pr. 1. marts. Er din løn OK?

764

Ændringerne i satser for svende og lærlinge gælder fra mandag den 23. februar og skal udbetales med tilbagevirkende kraft. Tjek din lønseddel og se, om du har noget til gode.

Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den også sørger for at du kan få efteruddannelse og meget mere.

Fra starten af den uge, hvor 1. marts indgår, reguleres en række satser og tillæg. Og da 1. marts i 2015 falder på en søndag gælder de nye satser og tillæg således allerede fra mandag den 23. februar.

Udover stigninger i løn- og genetilæg, stiger bidraget på SH- og Fritvalgskontoen også. 

I VVS-overenskomsten stiger bidraget afholdelse søgne- og helligdage samt fridage og feriefridage sammenlagt 1,0 procent over en treårig periode. Sidste år steg den således til 7,3 procent af lønnen, og pr. 1. marts 2015 stiger taksten til 7,7 procent.
 
For ansatte under overenskomsten med Arbejdsgiverne – Industri & Håndværk stiger bidraget til Fritvalgskontoen ligeledes med 1,0 procent over 3 år. Pr. 1. marts 2015 er det således 8,2 procent af lønnen, som skal indsættes på kontoen til afholdelse af søgne- og helligdage samt fridage og feriefridage. 
 
Forbedringer til børnefamilier
Pr. 1. marts stiger taksterne for betaling af barns første sygedag samt graviditets-, barsel-, fædre- og forældreorlov stiger.
 
I VVS-overenskomsten stiger taksten under orlov i forbindelse med graviditets- og barsel stiger fra de nuværende kr. 136,50 pr. time til kr. 138,00 pr. time fra starten af den uge, hvori 1. marts indgår. Det samme gælder taksten under forældreorlov.
 
Betaling ved barns første sygedag og barns hospitalsindlæggelse forhøjes pr. 1. marts 2015 med 1,50 kr. og vil herefter være på 116,00 kr. i timen.
 
I Overenskomsten med Arbejdsgiverne – Industri & Håndværk er moderen til barnet sikret fuld løn i perioden med graviditets- og barselsorlov. I samme overenskomst har faderen ligeledes ret til fuld løn under de to ugers fædreorlov. I perioden med forældreorlov er satsen 145 kr. pr. time.

Det er OK at have en overenskomst, men tjek altid din lønseddel for at se, om du har noget til gode.

Se alle de nye satser i nedenstående fil, som let kan printes ud og tages med på arbejdspladsen...

Download