Top menu

Fagligt engagement, fællesskab og genvalg til ungdomsformand

Dato: 17/03-2024
3241

På årsmødet i Blik og Rør Ungdom blev der kigget tilbage på endnu et stærkt år for vores ungdomsorganisation, hvor der er blevet lagt på, og hvor den positive udvikling med det faglige ungdomsarbejde kun er gået én vej – og det er fremad!

Foto: Noah Thilemann

I weekenden den 15.-17. marts har der været årsmøde i Blik og Rør Ungdom. Traditionen tro blev årsmødet – som er den øverste myndighed i Blik og Rør Ungdom – afholdt i Svendborg på Fyn.

Her samledes medlemmer fra hele landet for at sætte retningen for det faglige ungdomsarbejde i det næste års tid. Det er også på årsmødet, at de delegerede medlemmer vælger, hvem der skal stå i spidsen for Blik og Rør Ungdom i den næste periode.

Fredag aften var der delegationsmøder i de fire kredse, hvor der blev valgt tre landsudvalgsmedlemmer fra hver kreds. Selve årsmødet blev afholdt om lørdagen.

Efter formalia-punkterne med valg af dirigent og referent, godkendelse af årsmødets gyldighed og dagsorden, mandatopråb og valg af stemmetællere, var det formand Nicolai Krølbøll, der indtog talerstolen for at aflægge beretning på vegne af landsudvalget i Blik og Rør Ungdom.

- På årsmødet sidste år valgte I mig som jeres formand. Og for knap to år siden satte vi en ny og mere ambitiøs retning for Blik og Rør Ungdom. Det faglige ungdomsarbejde gik fra nul til hundrede – og vi er blevet bemærket. Blik og Rør Ungdom har i den grad slået sit navn fast. Men det betyder også, at der er forventninger til os. Folk regner med Blik og Rør Ungdom, sagde Nicolai Krølbøll i indledningen af sin beretning og fortsatte:

- I fodbold taler man ofte om "den svære sæson 2". Når et hold rykker op i den bedste række og overlever den første sæson, så ser man ofte, at de rykker ned i sæsonen efter – den svære sæson 2. Derfor var det også med en vis ærefrygt, da jeg fik jeres tillid til at stå i spidsen som formand for Blik og Rør Ungdom. Kunne vi holde dampen oppe? Kunne vi fortsætte med at lægge på og tage de næste skridt?

Dernæst berettede Krølbøll flot om de mange kampe, resultater, sejre og aktiviteter i det forgangne år og den udvikling, der er sket. Et år hvor Blik og Rør Ungdom ikke bare har formået at bevare sin position – men også udbygge den og tage de næste skridt.

- Når jeg kigger tilbage på det seneste års tid, er jeg stolt af alt det, vi har opnået. Vi har fået markant flere aktive i Blik og Rør Ungdom. Flere har fået tændt en faglig gnist og fået vækket en interesse for at engagere sig i det faglige og politiske ungdomsarbejde. Vi har formået at lægge på hele tiden. Vores fællesskab er blevet større og stærkere. Det er et stort privilegium at være formand for Blik og Rør Ungdom. Og jeg ved, at det forpligter, lød det fra Nicolai Krølbøll, inden han takkede for tilliden som formand i det forgangne år og rundede sin beretning af.

Genvalg til landsledelsen

På årsmødet blev der valgt formand, næstformand og kasserer. Nicolai Krølbøll blev genvalgt som formand uden modkandidat. Der var kampvalg til posten som næstformand, hvor Thobias Elleholt blev genvalgt, mens Nanna Christensen blev genvalgt som kasserer uden modkandidat.

Der blev også vedtaget en ny handlingsplan, der sætter retningen for landsudvalgets arbejde i den næste periode, og der blev vedtaget en politisk udtalelse med overskriften "2024 skal være lærlingenes år".

 

Det nye landsudvalg i Blik og Rør Ungdom består af følgende medlemmer:

Kreds København

 • Thobias Elleholt
 • Lasse Andersen
 • Lasse Vejen

Kreds Sjælland-Bornholm

 • Andreas Krogsbøll
 • Lukas Bøgh Chor Hjortsø
 • Malde Novak

Kreds Sydjylland-Fyn

 • Nicolai Krølbøll
 • Nanna Christensen
 • Daniel Troels Arildslund

Kreds Nord-Midtjylland

 • Signe Demant
 • Glenn Nikolajsen
 • Alberte Vestenbæk Nielsen

Skorstensfejerkredsen

 • Regina Larsen

Tillykke med valget til både ny- og genvalgte landsudvalgsmedlemmer. I maj-udgaven af Fagbladet Blik & Rør kan du glæde dig til at læse en reportage fra årsmødet og et interview med den genvalgte ungdomsformand.

 

Blik og Rør Ungdom er en faglig ungdomsorganisation, der repræsenterer lærlinge i Blik- og Rørarbejderforbundet. Som lærlingemedlem i Blik- og Rørarbejderforbundet er du automatisk medlem af Blik og Rør Ungdom, og du har medlemsrettigheder i Blik og Rør Ungdom op til fire år, efter du har fået svendebrev og er blevet udlært.

Du kan følge Blik og Rør Ungdom ved at trykke på "synes godt om" på Facebook-siden her.