Top menu

Færrest klager over Byggefagenes A-kasse

Dato: 22/11-2014
719

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse er langt bedre end de tværfaglige forretninger målt på antallet af klager set i forhold til antallet af medlemmer. Det viser en opgørelse, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) har offentliggjort.

Blot 0,5 medlem ud af hver 1.000 medlemmer af Byggefagenes Arbejdsløshedskasse, som er a-kassen for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, klager over en afgørelse truffet af a-kassen. Ser man på Det Faglige Hus og ASE ligger antallet fem gange så højt. Den kristelige a-kasse ligger tre gange så højt.

Som det ses på statistikken fra CKA er antallet af klager opgjort i forhold til a-kassernes størrelse. Bedst af alle er Arbejdsløshedskasse, mens de tværfaglige såkaldt ’gule’ a-kasser ligger over gennemsnittet for antallet af klager.

Årsstatistikken er den første af sin slags. CKA fortæller, at det kun er en lille del af de mange afgørelser, som hver dag træffes i a-kasserne, der ender til behandling i centret. Klagesystemet er bygget op på den måde, at hvis et medlem af en a-kasse ikke får fuldt medhold i en klage, som er sendt til a-kassen, så videresender a-kassen klagen til behandling i en af 2.-instanserne.

Læs hele undersøgelsen hos Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring...