Søgefelt

Fredag 07/03 2014

OK 2014: Overenskomst på plads med Dansk Byggeri

Nye værktøjer til bekæmpelse af social dumping og lønforskelle er det helt nye i den overenskomst, som Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal har lavet sammen med arbejdsgiverne i Dansk Byggeri.

Aftalen på byggeområdet følger i store træk de aftaler og økonomiske rammer, som er forhandlet hjem i de øvrige overenskomster på byggeriets område. Dermed er der i overenskomsten indarbejdet nye værktøjer i kampen mod social dumping.

Aftalen indeholder også forbedringer i form af stigninger i takster, hævelse af mindstelønnen og bedre barselsordning. Og endelig indeholder aftalen også en række elementer, der styrker den danske model som fx brug af fagforeningen til job- og uddannelsesrådgivning ved opsigelse.

Hovedpunkterne i aftalen er:

Læs mere om indholdet i overenskomsten i nedenstående protokollater.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt