Top menu

Nye overenskomstsatser pr. 1. marts 2022

Dato: 02/03-2022
Tags: Løn
2478

Pr. 1. marts trådte nye satser i kraft for VVS-overenskomsten, Industri- og VVS-overenskomsten og for skorstensfejerne. Her kan du se de nye satser.

VVS-overenskomsten

Satser Pr. 1. marts 2022

Minimalløn

Mindstelønnen for timelønnede ansatte og voksenlærlinge: 127,10 kr. pr. time

Smudstillæg

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 10,05 kr.

Skiftende arbejdssteder

Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 61,05 kr.

Rådighedsvagt

Vagttillæg pr. time på hverdage: 21,90 kr.

Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 27,50 kr.

Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 1.098,40 kr.

Særlig tillæg ved pr. udkald uden for rådighedsvagten: 138,4 kr.

Overarbejde

Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer.

Første og anden time: 41,80 kr.

Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage- søndage og helligdage: 117,15 kr.

Forskudt arbejdstid

Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales: 23,00 kr.

Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem kl. 22.00 og 06.00: 45,20 kr.

Graviditets-, Barsels- og Fædreorlov

Den maksimale sats pr. time for medarbejdere på graviditets-, barsels- og fædreorlov: 153,00 kr. pr. time

Forældreorlov

Betaling under forældreorlov svarer til løn under sygdom, dog er satsen max. pr. time: (Gælder fra 1/7 – 2022): 186,5 kr.

Barns 1. sygedag

Satsen for barns første sygedag er: 153,00 kr.

SH- og fritvalgskonto

Virksomheden bidrag til medarbejderens SH- og fritvalgskontoen til afholdelse af søgne- og helligdage samt ferie- og fridage: 13%

 

 

Industri- og VVS-overenskomsten

(Tidligere overenskomst med arbejdsgiverne)

Satser pr. 1. marts 2022

Minimalløn

Mindstelønnen for timelønnede og voksenlærlinge under overenskomsten: 127,15 kr.

Smudstillæg

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 10,05 kr.

Skiftende arbejdssteder

Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 61,05 kr.

Overarbejde:

Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer.

Første og anden time: 42.55 kr.

Tredje og fjerde time: 67,90 kr.

For femte time og efterfølgende: 127,05 kr.

Forskudt spisepause:

Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor spisepausen udskydes mere end 30 minutter: 30,10 kr.

Varsling af overarbejde:

Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og hvor overarbejdets varighed overstiger en time: 108,50 kr.

Godtgørelse ved afskedigelse:

Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende finder andet arbejde i 4-ugers perioden: 9.678,50 kr.

Yderligere tillæg til medarbejdere med over 3 års anciennitet: 2.490,70 kr.

Hjemsendelse:

Godtgørelse pr. time ved hjemsendelse grundet manglende arbejde: 145,65 kr.

Rådighedsvagt:

Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen.

Vagttillæg pr. time på hverdage: 21,90 kr.

Vagttillæg pr. time på søn, hellig- og fridage: 27,50 kr.

Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 1.098,40 kr.

Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagter: 138,35 kr.

Fritvalgskontoen

Bidraget til afholdelse af søgne- helligdage samt ferie- og fridage: 13,50%

Zonepenge

Samme satser som rørprislisten

 

Nye satser for VVS-lærlinge

Mindstebetalingen for almindelige lærlinge som VVS-energispecialist, Ventilationstekniker, VVS-installationstekniker, Blikkenslager og VVS udgør pr. 1. marts 2022:

1. læreår pr. time: 69,60 kr.

2. læreår pr. time: 80,25 kr.

3. læreår pr. time: 100,15 kr.

4. læreår pr. time: 115,15 kr.

5. læreår pr. time: 126,45 kr.

Voksenlærlinge aflønnes som minimum med mindstebetalingen i overenskomsten. Her er satsen:

127,10 kr.

Overtidsbetaling for lærlinge

For 1. og 2. time udgør satsen: 41,80 kr.

Fra tredje time og efterfølgende timers overarbejde er satsen: 91,30 kr.

Samme tillæg betales fra første time ved overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid samt på fridage, lørdage, søndage og helligdage.

Smudstillæg

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 10,05 kr.

Lærlingenes opsparingskonto

For VVS-lærlinge er indbetalingen til den særlige opsparingskonto til afholdelse af fem ferie-fridage: 9,50 %

For voksenlærlinge gælder samme vilkår som for svendene. Her er indbetalingerne:  13%

 

Skorstensfejerne

Løn

Ugeløn for svende i det tidligere Københavns amt: 8.730,58 kr.

Ugeløn for svende i provinsen: 8.062,76 kr.

Månedsløn mestersvende i det tidligere Københavns amt: 38.069,39 kr.

Månedsløn mestersvende i provinsen: 35.175,57 kr.

Månedsløn København City 35.334,02 kr.

Ugeløn til lærlinge

København og det tidligere Københavns amt:

Lærling

1. års lærling: 2.619,17 kr.

2. års lærling: 3.492,23 kr.

3. års lærling: 4.365,29 kr.

4. års lærling: 5.238,35 kr.

København og det tidligere Københavns amt:

Voksenlærling

1. års voksenlærling: 5.849,49 kr.

2. års voksenlærling: 5.936,79 kr.

3. års voksenlærling: 6.024,10 kr.

4. års voksenlærling: 6.111,40 kr.

Ugeløn til lærlinge

Provinsen

Lærling

1. års lærling: 2.418,82 kr.

2. års lærling: 3.225,10 kr.

3. års lærling: 4.031,38 kr.

4. års lærling: 4.837,65 kr.

Voksenlærling

1. års voksenlærling: 5.402,04 kr.

2. års voksenlærling: 5.482,67 kr.

3. års voksenlærling: 5.563,30 kr.

4. års voksenlærling: 5.643,93 kr.

Sygdom og ulykke

Løn under sygdom i op til 6 uger samt ved barns hospitalsindlæggelse udbetales pr. time: 167,95 kr.

Løn under sygdom ved arbejdsulykke i op til 10 uger betales med: Fuld løn

Barsel og forældreorlov

Kvindelige medarbejdere har op til 14 uger med: Fuld løn

Fædreorlov:

Forældreorlov i op til 13 uger til deling mellem forældre: Fuld løn

Fritvalgskonto

Virksomhedens bidrag til svendenes Fritvalgskontoen til afholdelse af frihed i forbindelse med omsorgsdage, barns 2. sygedage m.m.: 7,5 %

Bidraget til lærlinges Fritvalgskonto er: 5,5 %

Vagtordning og telefonpasning

Vagtordning, hvor ansatte står til rådighed for udkald uden for normal arbejdstid.

Vagtordning af mindst 7 sammenhængende dage ad gangen honoreres med: 2.500 kr.

Vagtordning for weekend: 1.200 kr.  

Vagtordning på enkeltstående hverdage: 450 kr.

Telefonpasning af telefon efter arbejdstids ophør og indtil kl. 20 på hverdage pr. dag: 100 kr.

Tillæg ved ventilationsrensning

Overarbejde

Første og anden time i forlængelse af almindelig arbejdstid: 41,79 kr.

Øvrige timer betales pr. time med: 117,15 kr.

Forskudt arbejdstid

Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 17.00 frem til 22.00: 23,02 kr.

Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem kl. 22.00 og kl. 06.00: 45,20 kr.

Skiftende arbejdssted

Tillæg pr. dag, hvor der ikke stilles velfærdsforanstaltninger til rådighed: 61,04 pr. dag

Overtidstillæg ved rejsearbejde

Tillæg pr. time ved overarbejde, der udføres ud over 75 km fra virksomheden adresse: 19,46 kr.

Rejsepenge/zonepenge