Top menu

OK 2020: Hovedbestyrelsen anbefaler – Stem JA

Dato: 24/03-2020
1652

Nu er det medlemmerne, som skal tage stilling. Urafstemning om overenskomsterne for VVS'ere og skorstensfejere starter onsdag den 25. marts.

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked for Blik- og Rørarbejderforbundet er forhandlet på plads, og nu er det medlemmerne som skal tage stilling til de opnåede resultater på henholdsvis VVS- og skorstensfejerområdet.

Klik her og følg anvisnin­ger til afstemning med NemID.

På VVS-området skal medlemmerne stemme om VVS-overenskomsten, og et stort flertal af hovedbestyrelsen anbefaler svende og lærlinge at stemme ja.

Det er første gang siden 2010, at der er opnået enighed med Tekniq-Arbejdsgiverne om en fornyelse af VVS-overenskomsten. Forhandlingerne var lange og opslidende, men det lykkedes at opnå et resultat, som sikrer fremgang for både timelønnede, ansatte på akkord og lærlinge.

Forliget indeholder en samlet fremgang i lønnen, hvor der udover ekstra tre procent på SH-kontoen også er aftalt stigninger på alle tillæg og satser. Fremadrettet gælder de aftalte stigninger også tillægget for rejsearbejde/zonepenge.

Der er samtidig lavet forbedringer på vilkårene under sygdom, mere forældreor­lov, forbedrede muligheder for efteruddan­nelse, bedre forhold for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, mere pension til lærlinge samt bedre redskaber til bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence og meget mere.

Sammenlagt er der tale om markante forbedringer af overenskomsten, og derfor anbefaler repræsentanter fra alle forbun­dets kredse, på nær København, medlem­merne at stemme ja, når de skal stemme om det opnåede resultat ved urafstemningen.

Kreds København anbefaler at stemme nej. Kredsens repræsentanter i hovedbestyrelsen begrunder deres anbefaling med, at kredsen ikke finder kravene om mere til mindsteløn, mere til arbejdsmiljø og generelt mere for medlemmerne er blevet indfriet.

Mens et stort flertal af forbundets hovedbestyrelse anbefaler et ja til det opnåede resultat på VVS-overenskomsten, så er det en enstemmig hovedbesty­relse, som anbefaler at stemme ja til resultatet, som er opnået på skorstensfejeroverenskomsten.

Her har forhandlingerne resulteret i for­nuftige lønstigninger, tre procent på fritvalg­skontoen samt stigninger på alle tillæg og satser. Derudover er der sikret forbedrede vilkår under sygdom, redskaber mod social dumping og unfair konkurrence, ligesom der er lavet aftaler for vilkårene for ventilations­rensning m.m.

Overenskomstforhandlingerne starter og slutter hos medlemmerne. Det er med­lemmernes ønsker og krav, som er blevet forhandlet og drøftet med arbejdsgiverne, og derfor er det også medlemmerne, som i sidste ende skal tage stilling til de opnåede resultater på henholdsvis VVS- og skors­tensfejerområdet.

Blik- og Rørarbejderforbundets hoved­bestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja. Nu er det op til medlemmernes at tage stilling og stemme.