Top menu

OK2020: Ny overenskomst med Dansk Byggeri klar

Dato: 19/03-2020
1645

OK-aftalen mellem Blik- og Rør, Dansk Metal og Dansk Byggeri lukkes kort tid inden, man ellers ville være blevet samlet op af mæglingskitsen, og det er man godt tilfreds med.

Efter stride forhandlinger med Dansk Byggeri lukkede Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal i nat kl. 01.30 aftalen om en fornyelse af overenskomstaftalen. Selvom der var flere ønsker, som ikke blev indfriet, er Blik og Rørs forhandler Stig Søllested godt tilfreds med, at det lykkes at lukke en aftale, inden man blev samlet op af mæglingsskitsen.

- Det har været svært at få det, vi gerne ville. Jeg vil sige det sådan - vi er ikke gået glip af noget, men der er heller ikke kommet noget ekstra. Lige præcis denne overenskomst har nogle hængepartier blandt andet i forhold til fuld løn under sygdom og princippet om at have ret til at få opmålt arbejdet i tidligere entreprenørvirksomheder, og det er vi ikke lykkes med at få ind i aftalen. Men det er min og forhandlingsudvalgets klare opfattelse, at vi er bedre stillet med den her aftale, end hvis vi var kommet under mæglingsskitsen, fortæller han.

Corona har forsinket forhandlingerne

Forhandlingerne startede oprindeligt i starten af ugen men blev afbrudt af styrkede restriktioner på baggrund af corona-virussen. Derfor genoptog man først forhandlingerne i går morges – denne gang med et minimalt antal tilstedeværende.

Blik og Rørs Hovedbestyrelsen vil snarest tage stilling til aftalen.

Hovedpunkterne i aftalen

 • SH-fritvalgs kontoen øges fra 9,9 til 12,9 procent over tre år. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte øget frihed til bl.a. børnefamilier. Herunder barns 2. sygedag og børns læge besøg.
 • 3 ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
 • Løn under sygdom øges fra de nuværende 4 uger til 7 uger.
 • Bedre vilkår og uddannelsesmuligheder til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanters vilkår.
 • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år.
 • Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde til fremme af den grønne omstilling.
 • Stigning af mindsteløn med 7,50 kr.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af satser for lærlinge med 1,7 procent.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af alle satser for overarbejde og øvrige genetillæg med 1,6 procent.
 • Samtidig reguleres Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og Rørprislisten i overenskomstperioden med samlet 6,3 procent.
   
Download