Top menu

OK 2020: Hovedbestyrelse godkender forlig på VVS-området

Dato: 05/03-2020
1627

Blik- og Rørs hovedbestyrelse har godkendt forliget på VVS-området, som blev indgået torsdag middag mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne.

Torsdag aften var Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse samlet for at godkende det forlig, som efter lange forhandlinger tidligere på dagen blev indgået mellem Blik og Rør, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne.

De 84 underskrevne protokollater blev drøftet indgående, hvorefter et stort flertal i hovedbestyrelsen stemte for forliget. Derved anbefaler hovedbestyrelsen et ja til de forbedringer af VVS-overenskomsten, som medlemmerne skal tage stilling til ved den kommende urafstemning. 

- Det har været lange og hårde forhandlinger, hvor vi har haft mange bump på vejen til målet. Men vi er yderst tilfredse med resultatet, hvor det er lykkedes os at sikre en række forbedringer til medlemmerne, uanset hvor de befinder sig i deres arbejdsliv, siger Henrik W. Petersen, og takker samtidig for den store opbakning og tålmodighed medlemmerne har vist gennem hele forhandlingsforløbet.

Forbedringer til alle

Den nye aftale indeholder blandt andet tre procent mere på SH-kontoen, tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med til den anden forælder og ret til løn i ni uger under sygdom mod de nuværende seks.

Derudover er redskaberne til bekæmpelse af social dumping forbedret, ligesom mulighederne for adgang til efteruddannelse er styrket via oprettelse af VVS-branchens kompetencefond. Endelig sikrer forliget et løft af de tillidsvalgtes vilkår, samt en fin regulering af akkordprislisterne, altså landspriskuranten og rørprislisten.

De kommende uger vil der blive afholdt en række medlemsmøder, hvor der vil blive orienteret om forhandlingernes forløb, og hvad resultaterne betyder for medlemmerne.

KLIK HER FOR TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDER OM OK-FORHANDLINGERNE 

OBS MØDERNE ER AFLYST PGA. CORONA-SITUATIONEN.

Her oplistet hovedpunkterne i aftalen

 • SH-kontoen øges fra 10 til 13 procent over tre år. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte øget frihed til bl.a. børnefamilier.
 • Der tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
 • Løn under sygdom forøges fra de nuværende 6 uger til 9 uger.
 • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder.
 • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år.
 • Etablering af en kompetencefond, som sikrer bedre mulighed for efteruddannelse.
 • Forøgelse af satsen for barns sygedag hæves til samme sats som ved barselsorlov.
 • Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde til fremme af den grønne omstilling.
 • Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr.
 • Årlig regulering af zonepenge med 1,6 procent. 
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af satser for lærlinge med 1,7 procent.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af alle satser for overarbejde og øvrige genetillæg med 1,6 procent.
 • Bedre redskaber til bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence.
 • Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og Rørprislisten reguleres i overenskomstperioden med samlet 6,3 procent.