Top menu

Skorstensfejeroverenskomsten: Mere præcise regler om indstigning

Dato: 27/11-2019
1575

Når en kedelrensning kræver, at en skorstensfejer kravler ind i selve kedlen for at udføre sit arbejde er reglerne for kravet om tillæg nu blevet tydeligere. Personen der fortager indstigningen og sikringsmanden uden for kedlen skal have 100 procent i tillæg.

Flere skorstensfejere har oplevet, at de ikke har været enige med mester, når der efter en kedelrensning med indstigning skulle skrives timesedler. Det har ført til uenigheder om overenskomstens § 4 stk. 1, som netop handler om indstigningsområdet.

I overenskomstens regler står der, at ”for rensning af kampkedler, køller samt kedler på over 930 kW samt kanaler og skorstene fra sådan, der kræver personlig gennemgang, betales der 100 procent tillæg til den enhver tid gældende timeløn.”

Men tolkningen af, hvornår tillægget skal træde i kraft, har skabt tvivl i virksomhederne rundt i landet – Er det, når fejeren kravler ind? - Eller når fejeren gør udstyr og sele klar til rensningen? – Og hvad med sikringspersonen uden for kedlen?

De utydelige regler har givet flere medlemmer anledning til at bede forbundet om hjælp til at løse uenighederne. Derfor er Blik og Rør nu blevet enige med Skorstensfejerlauget om at skrive paragraffen om, så det bliver tydeligere for alle, hvornår og hvem, der skal have tillægget.

Tillæg ved alle kedler til både skorstensfejer og ”sikkerhedsperson”

Det er særligt tolkningen af formuleringen ”der kræver personlig gennemgang,” der har givet årsag til diskussion. For det første er det ved den slags rensninger nødvendigt, at der er to skorstensfejere om rensningen, men det er kun den ene som kravler ind i kedlen. Den anden vil stå og holde en sikkerhedsline og observere, så længe, at kollegaen er fysisk inde i kedlen.

For det andet kan en rensning af en kedel i den størrelsesorden sagtens kræve op til en hel arbejdsdag, men ofte er skorstensfejeren kun inde i selve kedlen i en kortere periode

Forbundet og Skorstensfejerlauget er derfor nu blevet enige om, at løntillægget gælder for hver påbegyndt time ved alle indstigninger til både den person som foretager selve indstigningen og den person som observerer og sikrer indstigningen. Derved fjerner man kravet om ”kedler over 930 kW”, så det i stedet for gælder alle kedler.

De konkrete formuleringer vil den næste tid blive gennemarbejdet, så de kan indgå i den nye overenskomst. Dermed skulle reglerne i fremtiden gerne bliver lettere at fortolke og skabe mere ensartethed blandt virksomhederne.

/hss