Top menu

OK 2020: Forud for forhandlingerne

Dato: 10/09-2019
1541

Startnøglen er sat i, og motoren brummer. OK 2020 er godt i gang. Her er formandens forventninger forud for de kommende forhandlinger.

Den gamle overenskomst udløber 1. marts 2020, og op til den dato forhandles og konfereres der mellem fagforeninger og arbejdsgiverforeninger på livet løs. I Blik & Rør har der været afholdt dialogmøder, hvor medlemmer har kunnet komme med deres idéer og indspark til, hvad der er vigtigt for dem, og hvad Blik & Rør kunne tage med til forhandlingsbordet. Det kunne du læse om i det forrige nummer af Blik & Rør.

Der er også indsendt overenskomstforslag til hovedbestyrelsen fra forbundets afdelinger og kredse. Disse er blevet behandlet på en fælles OK-konference med Dansk Metal og skal efterfølgende godkendes i hovedbestyrelsen.

I Blik & Rør har forbundsformand, Henrik W. Petersen, gjort sig af tanker forud for forhandlingerne og efter dialogmøderne.

– Fordi det er op til forhandlingerne, kan jeg ikke tale specifikke ting, men kun i generelle termer, begynder forbundsformand Henrik W. Petersen.

– Men jeg vil sige, at jeg tager udgangspunkt i det, der er blevet sagt ude på de dialogmøder, vi har afholdt, og de indsendte overenskomstforslag fra forbundets afdelinger og kredse. Her kan man dele emnerne op i tre: Løn, uddannelse og pension, siger Henrik W. Petersen. 

Løn
– Med den nye forsøgsordning på akkord- området åbner det op for, at vi for første gang i mange år kan forvente nogle reelle overenskomstforhandlinger på området. Der har vi været lidt fastlåst igennem mange år, og der er ting, vi ikke har kunnet få rettet til på den ene og den anden side af bordet, fordi det har været så fastlåst. Der har jeg en formodning om, at vi får løsnet op og får tilpasset vores prislister og overenskomst til, hvad tiderne er i dag, siger Henrik W. Petersen og tilføjer:

– Løn er mange ting. Det er ikke kun mindstebetaling. Der er søn- og helligdag og fritvalgskonto, overtidstillæg, diverse genetillæg osv. – det er også en del af lønnen. Det skal man jo huske. Så selvfølgelig er der nogle muligheder, hvor der er noget, vi kan skrue på.

Uddannelse
– Der er ingen tvivl om, at hvis vi som fag fortsat vil udvikles og være inde i den gunstige udvikling, vi er i, så skal vi hele tiden have fokus på uddannelse. Vi skal hele tiden sørge for, at vores grund- og efteruddannelse er helt opdateret. Det er efter min bedste overbevisning måden, vi bedst muligt konkurrerer mod udenlandsk arbejdskraft eller andre brancher på, som gerne vil ind på vores område. Vi er og skal fortsat være de bedst kvalificerede og bedst uddannede. Her halter det lidt med efteruddannelsen, på grund af måden systemet er skruet sammen, muligheder og beskæftigelsen i branchen. Her kan vi jo se på, hvordan man eventuelt kan gøre tingene lidt anderledes og bedre, siger Henrik W. Petersen. 

Pension
– Her er der to ting, der er de gennemgående. Den ene er, at folk gerne vil have hævet procentsatsen. Den anden er, at man ønsker øgede muligheder for lidt færre arbejdsdage i sine senior-år. Her er det muligt at kigge på, om der måske er nogle muligheder på de to områder at forhandle om. Der findes allerede nu i overenskomsten en senior-aftaler med mulighed for, at man kan tage nogle fridage og bruge sin pension til at betale for det. Der er en mulighed for, det kan være en vej at gå, siger Henrik W. Petersen.

Fortrøstningsfuld
– Forventningerne og mulighederne for at finde en løsning er steget med hvert fald 50 %, efter vi har lavet den aftale om det tidsbaserede akkordsystem. Dog tror jeg ikke, det bliver ”smooth sailing”. Jeg tror, det bliver nogle langstrakte forhandlinger, men jeg tror samtidigt også på, at alle parter ønsker at opnå et resultat, som er tilfredsstillende.