Top menu

Nyt udspil for flere kvinder i byggefag

Dato: 09/01-2019
1400

Byggeriets Kvinderåd er kommet med deres bud på tiltag for at få flere kvinder til at tage en erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelses-reformen gjorde det. Boss-Ladies gør det. Og nu gør Byggeriets Kvinderåd det også.

Det danske samfund kommer til at mangle 17.000 fagudlærte inden for de næste ti år. Erhvervsuddannelses-reformen, der i store træk fulgte regeringens oprindelige udspil, søger at gøre sit for, at endnu flere vælger at blive faglærte efter folkeskolen. Der er blandt andet nye faglokaler, mere vejledning og flere praktiske fag i godteposen.

Boss Ladies, der gik i luften denne vinter, sender blandt andet kvindelige lærlinge ud på skolerne for at fortælle om mulighederne.

Nu barsler Byggeriets Kvinderåd med otte anbefalinger til strømmen af tiltag for at få flere - og flere kvinder - til at vælge håndværket.

Kvinderådets anbefalinger:

  1. En ny fortælling – nyt image, mere mangfoldige ansøgere
  2. Bygge- og anlægsbranchen ind i folkeskolen – praksisfaglighed fra 0-9. klasse
  3. Fremtiden i fritiden – uddannelsesambassadører i fritidstilbud
  4. Gentænk fag og kultur på erhvervsskolen – opgradér undervisningsformerne
  5. Test det gode kammeratskab – ”hvor godt selskab er i?”
  6. Nye netværk – karrierenetværk med mentorkobling
  7. Kroppen på arbejde – kampagne om brug af tekniske hjælpemidler og klare aftaler om badeforhold
  8. Plads til børn – familievenlig hverdag