Top menu

OK 2018: Forlig for alle offentlige ansatte

Dato: 30/04-2018
1290

Der er opnået enighed om nye overenskomster for samtlige 750.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten. Aftalen sikrer både en fremgang i reallønnen og arbejdsgivernes forslag om forringelser af seniorordningerne er trukket tilbage.

Efter mange måneders intense forhandlinger om nye overenskomster for offentligt ansatte, lykkedes det at indgå forlig for alle faggrupper i kommuner, regioner og staten. Dermed er den varslede storkonflikt afblæst. 

- Det har været en hård omgang, men til sidst lykkedes det at opnå et godt forhandlingsresultat, som sikrer en pæn lønfremgang til alle offentlige ansatte. Samtidig lykkedes det at afværge arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorordningerne, ligesom der er skabt ro om den betalte frokostpause, siger Søren Schytte, der har repræsenteret Blik- og Rørarbejderforbundets offentlige ansatte i forhandlingerne. 

Forlig skabte dominoeffekt
Skarp retorik og endnu mere skarpt optrukne linjer mellem de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere havde præget forhandlingerne i månedsvis. Mens lønmodtagerne varslede strejke for knap 10 procent af de ansatte, svarede de offentlige arbejdsgivere igen med en massiv lockout.

Selv da forhandlingerne blev flyttet til Forligsinstitutionen var kursen sat mod et sammenbrud. Forligsmand Mette Christensen valgte at holde fast i parterne, og onsdag den 25. april kom der omsider hul på bylden, da en række LO-forbund og Dansk Socialrådgiverforening valgte at indgå det første delforlig for 40.000 ansatte i Regionerne. 

Aftalen indeholdt en lønramme på 8,1 procent, tryghed om den betalte frokostpause og en lønudvikling fremadrettet, der læner sig op ad det private område.   

Forliget skabte den nødvendige dominoeffekt, og herefter gik det stærkt. Blot to dage senere blev der indgået en aftale for de knap 500.000 ansatte i kommunerne, der på mange måder lænede sig op ad den regionale aftale. Senere samme dag var det så de resterende 80.000 ansatte under FTF og AC-forbundene i regionerne, der landede en aftale for deres medlemmer.

Lørdag den 28. april lykkedes det også at få lavet en aftale for de 120.000 statsansatte i alle fagforbund for de næste tre år. Dermed lykkedes det at opnå aftaler for samtlige 750.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten.   

- Det er det stærke sammenhold på tværs af forbundene i LO, FTF og AC, og den massive opbakning fra medlemmerne undervejs, som har skabt det flotte resultat. Det er der ingen tvivl om. Selv om det på forhånd så rigtig svært ud, er der fundet løsninger for alle, siger Søren Schytte.

I forligene er der under den samlede ramme afsat 0,35 procent, som Blik- og Rørarbejderforbundet i samarbejde med de øvrige håndværkerorganisationer, skal finde en løsning på, hvordan de skal udmøntes. 

Når det arbejde er afsluttet, sendes det samlede resultat til urafstemning blandt forbundets offentlige ansatte medlemmer. Urafstemningen forventes afsluttet i starten af juni måned.