Søgefelt

Torsdag 04/01 2018

Beskeden lønfremgang til VVS'erne i 2017

Trods stigende byggeaktivitet og mangel på kvalificeret arbejdskraft er lønnen i VVS-branchen steget mindre end forventet. Det seneste år er den gennemsnitlige timeløn på landsplan blot steget med 2,1 procent, viser Blik- og Rørarbejderforbundets seneste lønstatistik.

Det går godt for virksomhederne i den danske bygge- og installationsbranche. Aktivitetsniveauet er tårnhøjt og indtjeningen er stigende. Alligevel er lønnen i VVS-branchen slet ikke steget i tilsvarende grad. Den gennemsnitlige timeløn for landets VVS’ere var i efteråret 2017 på kr. 195,58. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, som er baseret på svar fra 2.475 timelønnede VVS-svende i september og oktober 2017.

I forhold til året før er timelønnen på VVS-området således blot steget kr. 4,02. Det svarer til en lønfremgang på 2,1 procent, hvilket er under de forventede 2,5 procent, som økonomiske eksperter forudsagde inden årets begyndelse.

Den beskedne stigning i lønnen reddes derfor af, at prisudviklingen i perioden fra november 2016 til november 2017 er steget 1,3 procent.

Dermed sikres landets VVS’ere en svag fremgang i reallønnen på 0,8 procent. Det er således femte år i træk, at VVS’erne oplever en fremgang i reallønnen, hvilket hænger sammen med den øgede aktivitet i branchen.

Siden 2013 har VVS’erne således oplevet en samlet reallønsfremgang på 5,4 procent. Dermed er noget af det tabte fra årene lige efter finanskrisen hentet ind igen. For i perioden fra 2009 og frem til 2012 oplevede VVS’erne som følge af finanskrisen nemlig et fald i reallønnen på hele 6,3 procent.

Stigninger størst vest for Storebælt
Udviklingen af VVS’ernes løn er i modsætning til de foregående år gået uden om hovedstadsområdet. I stedet er det i de traditionelt mere tyndt befolkede områder som Vestjylland, Nordjylland, Lolland-Falster og Bornholm, der tegner sig for den største lønfremgang. Det hænger formodentlig sammen med, at disse områder i øjeblikket oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft.

I Vestjylland er gennemsnitslønnen steget med hele 3,6 procent det seneste år. Det svarer til en lønstigning på kr. 6,58. Svendene i Nordjylland ligger lige efter med en stigning på kr. 5,98, hvilket svarer til en fremgang på 3,2 procent.

Øvrige områder med høj procentvis lønstigning er Sydsjælland, som også omfatter Lolland-Falster. Her er lønnen steget med 3,03 procent, hvilket giver en gennemsnitlig timeløn på kr. 194,87. Svendene i København og Nordsjælland er de områder med den laveste lønfremgang i 2017. Her er lønnen blot steget med henholdsvis 1,4 og 1,3 procent.

Med en forventet inflation i 2017 på 1,4 procent, oplever VVS-svendene i hovedstadsområde, hvor der ellers er stor byggeaktivitet, ikke nogen fremgang i reallønnen. Men trods den beskedne lønudvikling, er det alligevel VVS-svendene i København, som har landets højeste gennemsnitlige timeløn. Her er den kr. 201,43 i timen, mens de nordsjællandske VVS-svende følger lige efter med en gennemsnitsløn på kr. 200,17.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt